Memento Mori: Oude Oldenzalers Onderzocht

blog - 09-01-2017

In 2011-2012 voerde ADC ArcheoProjecten in opdracht van de gemeente Oldenzaal een bijzonder archeologisch onderzoek uit op het Plechelmusplein in Oldenzaal. De resten van ruim 3000 individuen, die van de 8ste tot de 19de eeuw rond de St. Plechelmuskerk zijn begraven, werden onderzocht. Ook is het DNA van huidige inwoners van Oldenzaal vergeleken met dat van enkele van de skeletresten, met de bedoeling een eventuele match te vinden.

 

In juni 2016 werd bekend dat het DNA van drie skeletten matchten met hedendaagse nazaten. Er bestonden maar liefst 10 DNA-verbindingen met deze drie voorouders: dat wil zeggen dat van tien van de mensen die hun DNA afstonden is aan getoond dat zij rechtstreeks afstammen van een van de drie individuen die op het Plechelmusplein zijn begraven. De oudste daarvan is begraven tussen 1444 en 1829. ADC-opgravingsleider Gavin Williams, en de onderzoekers van het Skeletloket die het botmateriaal en het DNA hebben onderzocht, presenteerden de resultaten van dit onderzoek in Oldenzaal in juni 2016. Deze presentatie is te bekijken op Youtube:

Afgelopen december is ook het verhaal van de opgraving, met de uiteenzetting van het skeletonderzoek en DNA- en isotopenanalyse, aan de gemeente Oldenzaal gepresenteerd, in de zojuist uitgekomen 21e ADC Monografie "Memento Mori".

 

Lees ook meer nieuws over dit project op de website van het ADC en op die van de gemeente Oldenzaal.

 


 

ADC ArcheoProjecten

ADC ArcheoProjecten (www.archeologie.nl) is een van de grootste archeologische bedrijven in Nederland. Zij graaft op, zowel boven als onder water, in Nederland, Duitsland en Vlaanderen. Dit levert vaak ongekend mooie en interessante vondsten en verhalen op.
Die delen we in onze rapportages en publicaties, en waar mogelijk in tentoonstellingen, opendagen, lezingen, brochures, via websites en social media. Omdat op Archeologieonline geïnteresseerden – jong en oud, leek en professional – bij elkaar komen, delen we onze vondsten en belevenissen uit het archeologisch werk ook graag hier; want laten we eerlijk zijn: wie zouden we zijn zonder verleden?