Hoog en droog langs het water: toen en nu

ADC ArcheoProjecten

Op 27 juni 2016 begint ADC ArcheoProjecten met de opgraving van Vindplaats 9 bij Kampen, waar bewoningsresten uit de Midden-Steentijd zijn aangetroffen. Al ruim een jaar onderzoekt het ADC het kilometers lange traject van de door Isala Delta aan te leggen hoogwatergeul Reevediep, ten zuiden van Kampen, die het wonen langs de IJssel veiliger moet maken. Er zijn 12 vindplaatsen aangetroffen daterend van de Midden-Steentijd (ca. 10000-5300 v. Chr.) tot de Tweede Wereldoorlog: van restanten van de stadsbrug van Kampen, middeleeuwse perceelsgrenzen, een houten waterdoorvoer tot de fundamenten van kazematten.

Bijzonder is een mesolithisch jachtkamp, bestaande uit meerdere vindplaatsen verspreid over een gebied van 550 m langs een dekzandrug waar men hoog en droog kon wonen, dicht bij het water. Vier locaties hiervan kunnen in situ behouden blijven onder dijklichamen; de vijfde, Vindplaats 9, zal voor het grootste deel worden opgegraven omdat die in de aan te leggen vaargeul ligt. Afgelopen 4 juni stond de vindplaats al volop in de belangstelling tijdens de Dag van de Bouw, toen bezoekers zelf met een metaaldetector en een troffel mochten zoeken in het zand.

Reevediep mesolithische sporenReevediep houten palenReevediep, houten constructie

Het landschap rond de vindplaatsen was door de eeuwen heen volop in beweging. Maar ook anno 2016 gebeurt hier veel: lagen er vorig jaar nog overal akkers en weilanden met nieuwsgierige schaapjes, nu is het een grote bouwplaats met dijklichamen, bouwwegen, kranen, shovels en drijfzand, om te zorgen dat we droge voeten houden. Maar ook hier zullen eens weer breede rivieren traag door oneindig laagland gaan

Afbeeldingen zijn afkomstig van ADC ArcheoProjecten.

Meer lezen