Bonifatius en de Brexit

blog - 05-07-2016

Het zal weinigen ontgaan zijn dat de Britten in een referendum voor een vertrek uit de Europese Unie hebben gekozen. Als de Angelsaksische monnik Bonifatius het nog zou hebben meegemaakt, had hij ongetwijfeld tegen een Brexit gestemd.

Kerkelijke kringen en Koninklijke hoven

Bonifatius beschouwde de wereld vanuit een kerkelijk perspectief als een door God geschapen wereld die één geheel vormde. De christelijke wereld, wel te verstaan. Met het kerstenen van heidense gebieden werd dat universum uitgebreid, met kerkelijke hervormingen gemodelleerd naar het ideale bijbelse beeld dat hem voor ogen stond. Bonifatius was realistisch genoeg om te begrijpen dat hij dat alleen in samenwerking met de leiders van zijn tijd kon verwezenlijken. Daarom bewoog hij zich op het hoogste niveau in kerkelijke kringen en ook aan koninklijke hoven. Daarbij smeedde hij als een ware diplomaat een hechte band tussen de Frankische machthebbers en de curie in Rome.

Kloosters en bisdommen

In het Frankische Rijk stond hij in het middelpunt van de politieke macht. Bonifatius stichtte er nieuwe kloosters en bisdommen, zorgde in nauwe samenwerking met de Frankische heersers voor nieuwe kerkelijke wetgeving en pakte de Frankische rijkskerk aan door allerlei hervormingen door te voeren.

Idealen

‘Wij zijn geen stomme honden en zullen niet zwijgen’, schreef Bonifatius in een brief. Het zijn nogal grimmige woorden van een bevlogen geestelijke die tot het bittere einde voor zijn idealen bleef strijden. Uiteindelijk waren zijn opponenten hem toch de baas en wisten hem op een zijspoor te rangeren. Hij verliet het centrum van de macht en keerde terug naar het Friese missiegebied waar hij zijn continentale carrière begonnen was. Daar kwam hij, zoals velen van ons op school geleerd hebben, in 754 aan zijn einde.

Voor Bonifatius geen Brexit. Sterker nog, hij zou zich hebben ingezet voor verregaande Europese integratie en daar moest wat hem betreft zijn vaderland zeker deel van hebben uitgemaakt. De man voor wie er net als voor de eerste christenen in feite geen grenzen bestonden, kwam in 716, precies dertien eeuwen geleden, naar Dorestad om zijn werkzaamheden op het vasteland te beginnen.
 
De expositie Bonifatius in Dorestad, tot 7 december te zien in Museum Dorestad; te lezen in het nieuwe boek Bonifatius in Dorestad. De evangeliebrenger van de Lage Landen – 716.

 


 

Museum Dorestad

Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede herbergt in meerdere opzichten een bijzondere collectie. Het zwaartepunt van het museum ligt – zoals de naam laat zien - bij het onder de aandacht brengen bij een breed publiek van de vroegmiddeleeuwse handelsplaats Dorestad. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor het Romeinse verleden waarvan in Wijk bij Duurstede veel is teruggevonden. Hoewel de collectie relatief klein is, maakt de bijzondere samenhang deze waardevol. Museum Dorestad onderscheidt zich door een afgebakende verzameling in tijd en ruimte die nog eens een extra belevingswaarde krijgt doordat de resten van Dorestad letterlijk onder het museum liggen.

De collectie in Museum Dorestad wordt door Luit van der Tuuk beheerd. Hij is tevens verantwoordelijk voor de wisselexposities die periodiek in het museum worden georganiseerd. Buiten zijn werk voor het museum publiceert hij regelmatig over vroegmiddeleeuwse onderwerpen. Van zijn hand verschenen boeken over handel en scheepvaart, de Noormannen, de Friezen en de Franken.

Als conservator van Museum Dorestad gaat hij op deze pagina regelmatig een blog verzorgen over het reilen en zeilen van het museum. Dat kan over allerlei onderwerpen gaan, over de collectie, over wisseltentoonstellingen, maar zeker zal er ook aandacht worden besteed aan de op handen zijnde verhuizing van het museum. Wat komt er allemaal kijken bij de herinrichting die aan de eisen van een veranderende tijd, van een veranderend publiek ook, moet voldoen.