Bodemprofiel met 8000 jaar geschiedenis uitgeroepen tot topvondst van 2016!

ADC ArcheoProjecten

In het kader van archeologisch onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Well Aijen (gemeente Bergen, Limburg) zijn in januari 2016 twee Begemann-boringen gezet. Hiermee kan de laagopbouw van de grond in één boormonster worden verkregen en de diepte van de lagen nauwkeurig worden vastgesteld. In 2011 werd ontdekt dat de afzettingen in het gebied een onverstoord bodemprofiel hebben dat dateert van het Mesolithicum tot en met de Vroeg-Romeinse tijd: een periode van maar liefst 8000 jaar. Een unieke vondst voor het Limburgse Maasdal! 

Onderzoek naar het bodemprofiel kan de geschiedenis van het landschap achterhalen en sporen van de menselijke activiteiten door de eeuwen opleveren die kunnen worden gedateerd. Zo kan bijvoorbeeld in kaart worden gebracht wanneer de mens zijn zwervend bestaan als jager-verzamelaar opgeeft voor een bestaan als landbouwer.

Opslag voor later

Door de aanleg van een hoogwatergeul wordt het plangebied afgegraven. Om materiaal voor nieuw onderzoek te behouden, werkten het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg (SAM) Limburg, ADC ArcheoProjecten, en de Universiteit Utrecht, de VU en de UvA samen. Fugro voerde de boringen uit en TNO Geologische Dienst Nederland heeft ze voor de nationale databank (dinoloket) beschreven. Het materiaal wordt gekoeld bewaard bij de Universiteit Utrecht.

Topvondst van het jaar!

Bij een lezing op 9 april j.l. over het project op de Limburgse Archeologie Dag (LAD) was het publiek zo enthousiast dat de boorkern zelfs verkozen werd tot topvondst van 2016! Verwacht wordt dat de eerste bevindingen tijdens de Reuvensdagen, het jaarlijkse archeologische congres, worden gepresenteerd.

Voor een verslag van het boorproject: www.archeologie.nl en SAM Limburg.

 

Meer lezen
Landen