Opgravingscampagne Sobibor van start

Francis Boer

Op 9 november 2015 is de archeologische opgravingscampagne van het voormalige Nazi-vernietigingskamp Sobibor in Polen van start gegaan. Archeologen uit Polen, Israël , Slowakije en Nederland zullen het gebied rond de vorig jaar aangetroffen resten van de gaskamers verder in kaart brengen. Vanuit Nederland zal evenals voorgaande jaren de Leidse archeoloog Ivar Schute aan de opgraving deelnemen.

 De opgravingscampagne in Sobibor staat onder leiding van de Poolse archeoloog Wojchiech Mazurek en de Israëliër Yoram Haimi. De opgraving gaat vooraf aan de bouw van een herinneringscentrum en de bouw van een aantal monumenten, een initiatief dat financieel gesteund wordt door het Ministerie van VWS. Naar verwachting duurt het archeologisch onderzoek tot begin december.

Opgraving in periferie grafkamers

Over de exacte inrichting van het kampterrein is nog weinig bekend. Er zijn nauwelijks bronnen en plattegronden, en slechts een paar getuigenissen. In 2014 werden de fundamenten van de gaskamers gevonden. Er zijn toen ook veel grondsporen van barakken teruggevonden en grote kuilen met gewone gebruiksvoorwerpen. Verder is een begin gemaakt met de opgraving van het smalspoorsysteem dat door kamp Sobibor liep. Dit jaar wordt de opgraving in de periferie van de gaskamers voortgezet.

              


Ivar Schute betrokken bij onderzoek

De Nederlandse archeoloog drs. Ivar Schute is vanaf 2013 bij het onderzoek in Sobibor betrokken. Schute werkt als senior projectleider bij RAAP Archeologisch Adviesbureau en is gespecialiseerd in archeologisch onderzoek naar resten uit de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft hierover veel kennis vergaard met onderzoek in onder meer kamp Westerbork en kamp Amersfoort. Behalve aan de opgravingscampagnes in Sobibor werkte hij in 2013 ook mee aan een opgraving in het voormalige vernietigingskamp Treblinka in Polen.

Meer lezen

Tijdvakken

Landen