Opgravingen in Jamestown, de eerste kolonisten in Noord-Amerika

Jonathan Varik

Op 28 juli openbaarden archeologen en wetenschappers in Amerika de ontdekking én identificatie van vier lichamen. Het gaat om vier vroege leiders van Jamestown, één van de eerste kolonies in Noord-Amerika. De Amerikanen zijn enthousiast vanwege de vondst van deze vroege kolonisten. Amerikanen zien deze kolonisten als de grondleggers van de Verenigde Staten van Amerika zoals we die tegenwoordig kennen.

Geloof staat centraal

De lichamen werden gevonden onder de eerste kerk van Jamestown. Ze lagen in hun originele doodskisten. Voor de eerste kolonisten speelde het geloof een grote rol. Voor de protestantse kolonisten was deze kerk het centrum van de kolonie. Enkel de belangrijkste leden van de gemeenschap werden hier begraven.

Een onverwachte ontdekking

De ontdekking van lichamen legde de geheimen bloot die de kolonisten meenamen in het graf. Letterlijk, want één van de kolonisten droeg een onverwacht artefact met zich mee. Het gaat om een zilveren doosje met botresten. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een katholiek relikwie.

Is de geschiedenis van Jamestown incompleet?

Zou dit betekenen dat één van de sleutelfiguren uit de Amerikaanse geschiedenis zijn geloof verborg voor de anderen? Katholicisme was verboden in de protestantse gemeenschap. Door de vondst van dit voorwerp moet de geschiedenis van de jonge kolonie misschien herschreven worden.

De kolonisatie van Nieuw-Engeland

Jamestown werd in  1607 gesticht. 104 kolonisten hadden het zwaar. De winters waren koud en kolonisten waren afhankelijk van bevoorrading vanuit Engeland. Toen een bevoorradingsschip zonk ging het mis: de winter van 1609-1610 werd een nachtmerrie.

Archeologen ontdekken gruwelen van  hongersnood

In 2013 ontdekten onderzoekers de gruwelijke details van deze hongersnood. Onderzoek naar botten en gebitten van andere kolonisten liet zien waartoe de kolonisten in staat waren. Tand- en snijafdrukken wijzen op kannibalisme. Waarschijnlijk aten de kolonisten hun overleden broeders en zusters op om een eigen hongerdood te voorkomen.

Opgravingen en archeologische ontdekkingen zorgen dat de vroege geschiedenis van Europeanen in Amerika voortdurend herschreven moet worden. De Amerikaanse fascinatie voor hun voorouders zal zorgen dat het onderzoek voorlopig niet beëindigd wordt, dit geldt ook voor het herschrijven van de geschiedenis.

Meer weten over het leven van de kolonisten van Jamestown? Lees hier meer over op IsGeschiedenis.

Bronnen

Afbeelding

 


Meer lezen