Alexandrië

Alexandrië

Wikimedia Commons

Mysterie van de week: de bibliotheek van Alexandrië

Jim Grondijs

Gesticht door Alexander de Grote, een mix tussen Egyptisch en Hellenistisch. Een stad vol van eigenaardige gebouwen en zalen vol met papyrusrollen waar mannen vanuit de hele wereld naar toe kwamen om te kunnen studeren. Waar de overblijfselen van deze pracht en praal zijn gebleven, is een raadsel.


De bibliotheek van Alexandrië

Aan het begin van de 3e eeuw voor christus volgde Ptolemaeus I Soter (367-283 v. Chr.) Alexander de Grote (356-323 v. Chr.) op. Ptolemaeus had grote plannen met de stad en liet in 290 c. Chr. het Museion aanleggen. Een enorm complex waar de goden werden geëerd in de vorm van muses, bestaande uit wetenschappen en kunst. Bij dit Museion hoorde ook de enorme bibliotheek waarin zo'n 5000 leerlingen konden studeren en teksten van iedere schrijver uit de oudheid lagen opgeslagen.


Rampspoed nadert Alexandrië

Er zijn verschillende verklaringen over het verdwijnen van het Museion. Zo zou Julius Caesar het gebouw tijdens zijn achtervolging van Pompeius hebben beschadigd toen hij zijn eigen schepen moest verbranden om te kunnen ontkomen aan een flankerend Egyptisch leger. Waarschijnlijk beschadigde Caesar de bibliotheek maar minimaal, want de bibliotheek wordt later nog vaak genoemd in bronnenmateriaal. De meest waarschijnlijke theorie over de verdwijning van het Museion en de bibliotheek is een achtereen schakeling van rampzalige gebeurtenissen zoals opstanden, een decreet van keizer Theodosius dat paganisme illegaal maakte, veldtochten van de Arabieren en verschillende natuurrampen als aardbevingen en een tsunami.


Archeologisch onderzoek in Alexandrië

Vanaf 1990 mocht er van the European Institute of Underwater Archaeology onderzoek worden gedaan naar de baai van Alexandrië. De Franse maritieme archeoloog Frank Goddio begon vrijwel meteen. Na de bodem van de baai in kaart te hebben gebracht, kwamen de onderzoekers erachter dat er verschillende zeer belangrijke locaties op de bodem waren. Zoals bijvoorbeeld de koninklijke vertrekken van Cleopatra (51-30 na. Chr.) en mogelijk het Museion.


De vondsten van Alexandrië

Acht jaar na aanvang van de zoektocht naar het Museion waren de onderzoekers zowel blij als teleurgesteld. De kamers van Cleopatra's paleis hadden ze aanschouwd en de sphinx met het gezicht van haar vader Ptolemaeus kwam dankzij deze onderzoekers voor het eerst in eeuwen weer boven water. Zelfs een tempel aan de Egyptische godin Isis met daarin een zes meter hoog standbeeld van een priester werd ze na duizenden jaren weer teruggevonden. Ook vonden de onderzoekers enorme hallen die wellicht bij de bibliotheek hadden gehoord, maar van de bibliotheek zelf is tot op heden niets teruggevonden.

Bronnen: 

Ancient Origins: Ancient Alexandria

Biblicalarchaeology: The ancient library of Alexandria 

Wikipedia: Musaeum

Afbeelding: 

Wikimedia Commons: Pharos of Alexandria 

Meer lezen
Tijdvakken
Landen