Mogelijk Jachtkampje gevonden uit de midden Steentijd

Gerti de Koeijer

Op een akker bij Sint Kruis vond een amateurarcheoloog in de jaren zestig en zeventig enkele duizenden stuks vuursteen. Iedere keer als de akker bewerkt was of de regen stenen had bloot gespoeld kon hij voorwerpen van de akker rapen.

Jagers en verzamelaars

Sint-Kruis ligt op ongeveer 3 km. van Aardenburg. Beide plaatsen liggen op een west-oost georiënteerde zandrug. Deze zandrug is tijdens de laatste IJstijd, zo’n 10.000 jaar geleden gevormd. De zandkopjes die ontstonden waren strategische plekken voor de jagers en verzamelaars uit die tijd. Enkele jaren geleden trof de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland bij een veldkartering opnieuw vuurstenen voorwerpen aan.

Overgang van de jacht op grote naar kleine dieren

De vondst bestaat uit kleine spitsen, schrabbertjes, mesjes, trapezia en afval van vuursteenbewerking. De grootte van het vuurstenen gereedschap geeft aan dat het gebruikt werd door mensen die leefden in de midden -Steentijd (8000-4000 v. Chr.). In de oude -Steentijd joegen de mensen nog op grote zoogdieren en had men groter gereedschap nodig. Door de warmere periode na de IJstijd stierven veel van de grote zoogdieren uit en namen kleine bosdieren hun plaats in. Noodgedwongen ging de mens zich meer bezighouden met vogel- en visvangst.

Een jachtkamp uit de midden Steentijd

De vele werktuigen die zijn gevonden bij Sint Kruis zouden kunnen wijzen op een jachtkampje. Het beboste landschap leverde hout en dierlijk materiaal. Geschikt steen om gereedschap van te maken kwam onder andere uit het 110 km. verder gelegen Tienen (België) Ging men het vuursteen daar halen of bestond er een uitwisselingsnetwerk? Wie weet komt daar in de toekomst een antwoord op.

www.zeeuwseankers.nl

Meer weten over archeologie? Lees Archeologie Magazine.

Meer lezen

Tijdvakken

Landen