De Romeinse kust

RMO-blog

In het Rijksmuseum van Oudheden kun je momenteel de tentoonstelling Romeinse kust bezoeken. Het gaat over het leven aan de Nederlandse kust in de Romeinse tijd. Tijdens deze tentoonstelling kan je meer te weten komen over handel en scheepvaart, de militaire organisatie van de kustverdediging, wonen bij zee en ook religie van de mensen in die tijd aan de kust. De tentoonstelling loopt nog tot 26 september 2016.

De Noordzeekust was verrassend belangrijk voor de Romeinen. De Nederlandse rivieren en de zee speelden een grote rol als doorvoerroutes tussen Gallië, Neder-Germanië en Britannia. Keer op keer versterkten en verdedigden nieuwe keizers dit gebied. In het kustgebied kwamen handel en militaire strategie samen. Ten noorden van de limes woonden de Friezen. De handel en contacten met de Romeinen beïnvloedden hun dagelijkse leven nauwelijks, ook al dienden veel Friezen in het Romeinse leger. 

De tentoonstelling ‘Romeinse Kust’

Je ontdekt  door het bezoeken van de tentoonstelling hoe de Romeinen en de lokale bewoners daar 2.000 jaar geleden leefden en werkten. In het Rijksmuseum zijn verschillende voorwerpen uit die tijd terug te zien, zoals wapens, handelswaar en kostbaarheden. Daarnaast worden er ook tempels, een schip en maquettes van forten tentoongesteld. Op deze manier biedt de tentoonstelling van het Rijksmuseum een verhaal over de scheepvaart, wonen, handel en religie aan de Nederlandse kust in de Romeinse tijd. De voorwerpen in de tentoonstelling komen uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden en zijn afkomstig uit plaatsen en gebieden aan de Noordzee, van Texel tot Zeeland.

De limes en handel

De noordelijke grens van het Romeinse Rijk, de limes, liep dwars door wat nu Nederland is, langs de loop van de Rijn. Rondom de limes en langs de kust kwam een militaire verdedigingszone met Romeinse forten en wachttorens. Zuidelijk daarvan woonden de Cananefaten. Zij groeiden naar de Romeinen toe. Zo vereerden ze dezelfde goden en dreven graag handel met de Romeinen. Lokale boeren en handelaren moesten belasting betalen, maar zij hadden ook een Romeinse afzetmarkt. Langs de Zeeuwse kust werd bijvoorbeeld zout gewonnen.

Meer lezen