Prehistorie

De prehistorie of oertijd is de benaming voor het vroegste tijdperk in de menselijke geschiedenis. Alles wat er bekend is over de prehistorie, is gebaseerd op archeologische vondsten. Directe geschreven bronnen zijn er niet, omdat het schrift nog niet bestond.

We duiden het begin van de prehistorie doorgaans aan als het moment waarop de mensachtigen, zoals de Homo Erectus of Neanderthalers en later de Homo Sapiens, op aarde verschenen, pakweg drie tot vijf miljoen jaar geleden. Sommige historici  hanteren het moment waarop mensen gereedschap begonnen te gebruiken als beginpunt. Volgens die definitie zou de prehistorie duren van 2,5 miljoen jaar geleden tot 100 voor Christus.

De prehistorie is opgedeeld in perioden:
Steentijd
      de Oude Steentijd (Paleolithicum - 2,5 mln tot 10.500 v.C.)
      Middensteentijd (Mesolithicum - 10.500 tot 5.300 v.C.)
      Nieuwe Steentijd (Neolithicum - 5.300 tot 3.200 v.C.)
Bronstijd (3.200 tot 800 v.C.)
IJzertijd (800 tot 12 v.C.)

Hieronder vind je alle berichten over dit trefwoord. Met de filters kun je een selectie maken.

Neanderthaler en moderne mens hebben duizenden jaren naast elkaar geleefd

nieuws - 21-08-2014

Een internationaal team van wetenschappers onder leiding van de Universiteit Oxford deed een grootschalig onderzoek op gevonden bot- en houtskoolresten van Neanderthalers in verschillende gebieden. Het team stelt onder andere dat de homo sapiens en de Neanderthalers 2.600 tot 5.400 jaar lang ‘buren’ zijn geweest op hetzelfde continent. Bovendien stelt het onderzoek dat er geen overtuigend bewijs is dat de moderne mens de ondergang van de Neanderthaler heeft veroorzaakt.

Experts geven aan dat dinosauriërs niet hadden hoeven uitsterven

nieuws - 28-07-2014

Experts geven aan dat dinosauriërs niet hadden hoeven uitstervenDinosaurussen zijn 66 miljoen jaar geleden uitgestorven na een planetoïde-inslag, maar recent onderzoek toont aan dat dit niet per definitie fataal had hoeven zijn voor de dinosauriërs. Volgens een team dinosaurusexperts was het stomweg een kwestie van ‘wrong place, wrong time’.

Gevederde dinosaurus geeft inzicht in evolutie vogels

nieuws - 21-07-2014

Gevederde dinosaurus geeft inzicht in evolutie vogelsDe recente vondst van een 125 miljoen jaar oude dinosaurus met vier vleugels in China geeft meer inzicht in de evolutie van gevleugelde dieren. De gevederde dinosaurus, genaamd Changyuraptor yangi, beschikte over uitzonderlijk lange staartveren waardoor hij plotselinge duikvluchten kon inzetten.

Penningen van klei geven inzicht in prehistorisch boekhouden

nieuws - 15-07-2014

Kleien penningen geven inzicht in prehistorisch boekhoudenIn het zuidoosten van Turkije hebben archeologen een groot aantal penningen van klei gevonden die in de prehistorie gebruikt werden voor de handel. Voorheen werd aangenomen dat dergelijke penningen, als bewijs voor een ruil of koop, enkel werden gebruikt toen het schrift nog niet bestond. Deze vondst levert dus nieuwe inzichten in het prehistorische ‘boekhoudsysteem’. 

Kindertentoonstelling ‘IJstijd’ in Rijksmuseum van Oudheden

blog - 10-07-2014

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden presenteert vanaf de herfstvakantie (11 oktober 2014-10 mei 2015) de uitdagende kindertentoonstelling ‘IJstijd’, waarin kinderen het leven in de ijstijd zelf kunnen uitproberen. Ze maken een ijskoude ontdekkingstocht met de elfjarige ijstijdkinderen Bor en Veer, en gaan 20.000 jaar terug in de tijd. Met zes spannende opdrachten valt er van alles te doen en te ontdekken over de ijstijd. Van griezelige ijstijddieren om op te jagen en vuur maken, tot een ijscabine om uit te proberen hoe koud het tijdens de ijstijd was. Kinderboekenschrijver en illustrator Harmen van Straaten schreef het tentoonstellingsverhaal en tekende het decor.

Galactische archeologie uit de prehistorie

Galactische archeologie uit de prehistorieArcheo-astronomie werd uitgebreid besproken tijdens de National Astronomy Meeting 2014 in het Britse Portsmouth. Het vak combineert astronomische technieken met archeologie. Wat zijn actuele archeo-astronomische projecten en hoe wordt daarin te werk gegaan?

Blijk van prehistorische handel in gereedschappen door opgravingen Denemarken

nieuws - 25-06-2014

Blijk van prehistorische handel in gereedschappen door opgravingen DenemarkenTijdens opgravingen van de prehistorische nederzettingen in het Deense Sylttholm hebben archeologen verscheidene beenderen en gereedschappen aangetroffen. Gedurende het Mesolithicum en Neolithicum was de regio begroeid door riet waarin de prehistorische mensen hun artefacten verborgen. Experts geven aan dat de gebruiksvoorwerpen per soort en functie zijn gesorteerd.

Grotte Chauvet verkrijgt Werelderfgoed status van UNESCO

nieuws - 24-06-2014

Grotte Chauvet verkrijgt Werelderfgoed status van UNESCODe VN-cultuurorganisatie UNESCO kende op 22 juni 2014 de felbegeerde Werelderfgoed status toe aan een prehistorische grot in Zuid-Frankrijk. De Grotte Chauvet bevat de oudste bekende figuratieve tekeningen gemaakt door mensen.

Archeologische Vereniging Limburg organiseert Euregional Archaeological Conference

nieuws - 20-06-2014

Archeologische Vereniging Limburg organiseert Euregional Archaeological ConferenDe Archeologische Vereniging Limburg organiseert dit najaar in samenwerking met onder andere het RMO, de universiteiten van Leiden, Keulen, Leuven en Luik en het LVR-amt für Bodendenkmahlpflege im Rheinland een euregionaal symposium over de Bandkeramiek (LBK). Er zijn bijdragen uit Duitsland, Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk en Nederland. De conferentie vindt van 6 tot en met 9 november 2014 plaats in Maastricht en Sittard.

14.000 jaar oude mensenkaak gevonden in Siberië

nieuws - 17-06-2014

Archeologen hebben nabij het Siberische Krasnojarskeen bijzondere vondst gedaan: een mensenkaak van rond de 14.000 jaar oud, ingebed in wand van de berg Afontova. Om deze kaak heen zijn botten van geslachte dieren en oude gereedschappen gevonden. Archeologen vermoeden dat de persoon aan wie de kaak toebehoorde is gekannibaliseerd.