Artikelen

Uniek VOC-schip komt naar Hoorn

Op zaterdag 23 mei komt het VOC- museumschip de “Halve Maen” naar de haven van Hoorn (NH). Het New Netherland Museum (Verenigde Staten) en het Westfries Museum hebben de bruikleenovereenkomst voor vijf jaar getekend.

Bijzonder riddergraf in Coudorpe

Veel archeologische vondsten spreken tot de verbeelding. Zo ook de vondst van een skelet in 1955 tijdens herverkavelingwerkzaamheden op een kerkhof. Het gebied waar de herverdeling plaats vond behoort tot het verdronken dorp Coudorpe.

Oudste aardewerk uit Zeeland

Het verdronken land van Saeftinghe (ZL) is een archeologisch interessant gebied. De kustlijn is onderhevig aan erosie. Bij zeer laag water komen er zandlagen te voorschijn die aan het eind van de laatste ijstijd daar door de wind zijn afgezet.

Oudgriekse rituelen: de Arkteia in Brauron

Vaasfragment uit BrauronDe Arkteia van Brauron is een nog vrij onbekend fenomeen uit de Griekse Oudheid. In dit mysterieuze ritueel, dat plaatsvond in een heiligdom van Artemis, deden meisjes alsof ze beren waren. Maar waarom eigenlijk?

Sporen uit de IJzertijd

In Apeldoorn troffen archeologen van Econsultancy uit Doetinchem sporen uit de IJzertijd aan. Het onderzoek dat plaatsvond aan de Spreeuwenweg in Apeldoorn–Zuid leverde bevestigende informatie op. In december 2014 vond er al een proefonderzoek plaats.

Op kastelenjacht met moderne technieken

Kastelen in kaart brengen

Met nieuwe technieken hebben Walcherse (ZL) archeologen in de afgelopen jaren resten van kastelen en kasteelbergjes in kaart gebracht.

Klokbekers in Voerman

Afgelopen zondag 1 maart 2015 opende de burgemeester van Hattem de expositie ‘Klokbekers, het kindergraf van Assenrade’ in het Voerman Museum Hattem. De expositie toont bijzondere vondsten van opgravingen bij het bedrijventerrein Hattemerbroek, de Hanzelijn en Assenrade.

Fabeldier uit de Vos van Reynaarde in de beerput

Tijdens archeologisch onderzoek kwam een nieuw verband met de stad Hulst (ZL) en haar geliefde middeleeuwse verhaal van Reynaart de Vos aan het licht.

Slag om de Grebbeberg verbeeld

Langs de N225 tussen Wageningen en Rhenen heeft de Provincie Utrecht nieuwe fietspaden aangelegd. Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn daar archeologische vondsten aangetroffen die het verhaal van de Slag om de Grebbeberg vertellen. Ter herinnering aan deze gebeurtenis is een landschappelijk belevingskunstwerk gemaakt, evenals een app ‘Slag om de Grebbeberg’.
Op 19 februari 2015 vindt de officiële onthulling van het kunstwerk en lancering van de app plaats.

Schatten op de bodem van het Markermeer

Toen het zoute water door de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 zoet werd, is er niets meer gewijzigd. De tijd is stil blijven staan en de honderden scheepswrakken die er toen lagen, bedekken nog steeds de bodem van het Markermeer; cultureel erfgoed van de ooit zo druk bevaren Zuiderzee.