Artikelen

Unieke Romeinse vondst nabij Oudewater

In het najaar van 2014 vond een amateurarcheoloog nabij Oudewater (UT) een mantelspeld. Het gaat om een rollenkappen fibula uit de 1e eeuw.

Verborgen restanten van de verdronken stad Reimerswaal

De historische stad Reimerswaal (ZL) lag op Zuid-Beveland aan de zuidoever van de Oosterschelde. In de Late Middeleeuwen was het na Middelburg en Zierikzee de derde stad van Zeeland en herbergde zo’n 6000 inwoners.

Deel kanaal van Corbulo gevonden in Voorschoten

In Voorschoten is het Kanaal van Corbulo (oftewel de fossa Corbulonis) gevonden. Gnaius Domitius CorbuloDit kanaal werd, volgens datering van het gevonden hout, tussen 48 en 50 n. Chr. gegraven en vormde een verbinding tussen de Maas en de Rijn. De opdracht- en naamgever was de Romeinse veldheer Corbulo.

Vroegmiddeleeuwse kolonialisatie van Serooskerke

De aanleg van de nieuwe N57 leidde tot opgravingen in het tracé van de weg bij Serooskerke (ZL).
Er kwamen verassende vondsten aan het licht, zoals onder andere een Merovingische woonstalboerderij.

Bijzonder riddergraf in Coudorpe

Veel archeologische vondsten spreken tot de verbeelding. Zo ook de vondst van een skelet in 1955 tijdens herverkavelingwerkzaamheden op een kerkhof. Het gebied waar de herverdeling plaats vond behoort tot het verdronken dorp Coudorpe.

Oudste aardewerk uit Zeeland

Het verdronken land van Saeftinghe (ZL) is een archeologisch interessant gebied. De kustlijn is onderhevig aan erosie. Bij zeer laag water komen er zandlagen te voorschijn die aan het eind van de laatste ijstijd daar door de wind zijn afgezet.

Oudgriekse rituelen: de Arkteia in Brauron

Vaasfragment uit BrauronDe Arkteia van Brauron is een nog vrij onbekend fenomeen uit de Griekse Oudheid. In dit mysterieuze ritueel, dat plaatsvond in een heiligdom van Artemis, deden meisjes alsof ze beren waren. Maar waarom eigenlijk?

Sporen uit de IJzertijd

In Apeldoorn troffen archeologen van Econsultancy uit Doetinchem sporen uit de IJzertijd aan. Het onderzoek dat plaatsvond aan de Spreeuwenweg in Apeldoorn–Zuid leverde bevestigende informatie op. In december 2014 vond er al een proefonderzoek plaats.

Op kastelenjacht met moderne technieken

Kastelen in kaart brengen

Met nieuwe technieken hebben Walcherse (ZL) archeologen in de afgelopen jaren resten van kastelen en kasteelbergjes in kaart gebracht.

Klokbekers in Voerman

Afgelopen zondag 1 maart 2015 opende de burgemeester van Hattem de expositie ‘Klokbekers, het kindergraf van Assenrade’ in het Voerman Museum Hattem. De expositie toont bijzondere vondsten van opgravingen bij het bedrijventerrein Hattemerbroek, de Hanzelijn en Assenrade.