Nieuws

De IJsselkogge is gelicht!

nieuws - 11-02-2016

Op 3 februari meldden we het al op de website: de IJsselkogge bij Kampen wordt gelicht! Gisteren was het eindelijk zover: succesvol werd het 15e-eeuwse koggeschip van de bodem van de IJssel getild. De lichting van het schip, waar sinds de ontdekking ervan in 2012 hard is aan gewerkt, werd bijgewoond door ruim 1000 belangstellenden en nationale en internationale media.

Bijzondere opgraving op de terp van Den Helder

nieuws - 10-02-2016

Ook in de Kop van Noord-Holland zijn er terpen. Het gebied dat nauw in contact met het water stond was een tijd veengebied en later waddengebied. In Den Helder is nog een “vluchtheuvel”. Naar de resten wordt momenteel onderzoek gedaan. De opgraving is een van de laatste mogelijkheden om meer te weten te komen over de geschiedenis van deze terp.

Archeologisch onderzoekt toont vroegere armoede in Arnhem

nieuws - 10-02-2016

In de zuidelijke binnenstad van Arnhem zijn de laatste tijd veel naoorlogse gebouwen gesloopt. Daardoor hebben archeologen het druk. Onder de gesloopte bouwwerken komt regelmatig iets interessants tevoorschijn. Begin februari vond er onderzoek plaats aan de Trans.

3500 jaar oude Egyptische zegel gevonden in Israël

nieuws - 08-02-2016

Op 2 februari heeft een Israëlische wandelaar een Egyptische zegel gevonden in de heuvels van Laag-Galilea in het noorden van Israël. Tijdens een excursie met zijn kinderen in het nationale park Horns of Hattin zag Amit Haklai een opvallend wit object liggen tussen de zwarte basaltrotsen. De wandelaar besloot om snel de Israëlische Autoriteit voor Oudheden (IAA) te bellen en overhandigde de zegel. In ruil wilde hij alleen weten wat er op de zegel gegraveerd stond en wat dit voor het gebied betekende.

Bijzondere vondsten in Zwolle

nieuws - 03-02-2016

In Zwolle wordt druk gegraven. Bij het laatste archeologisch onderzoek naar de restanten van de fundering van de Hoofdwacht in Zwolle werd een intrigerende ontdekking gedaan. Vermoedelijk is de sacristie die in vroeger tijd op die plaats heeft gestaan, namelijk groter geweest dan gedacht.

Middeleeuwse gracht & restanten ijsfabriek opgegraven

nieuws - 03-02-2016

Tijdens graafwerkzaamheden kwam een Middeleeuwse greppel tevoorschijn. De opgraving vond plaats aan de Dullerstraat in Arnhem. Het opgraafwerk werd opgehouden door fundamenten van een fabriekje uit 1900.

IJsselkogge wordt gelicht

nieuws - 03-02-2016

Woensdag 10 februari is het zo ver. Dan wordt de IJsselkogge bij Kampen gelicht. Het 15e-eeuwse schip ligt nu nog op de bodem van de IJssel. In de tussentijd wordt het scheepswrak verstevigd door middel van een mandconstructie waarin het wrak omhoog gehesen kan worden.

4500 jaar oude funeraire boot gevonden in Egypte

nieuws - 03-02-2016

Tsjechische archeologen hebben in Egypte een oude funeraire boot gevonden. Terwijl ze een tombe uit de oudheid schoonmaakten, stuitten ze op het scheepswrak. Het 4500 jaar oude wrak was waarschijnlijk van een prominente elitefiguur.

Babyloniërs berekenden baan Jupiter al voor de jaartelling

nieuws - 29-01-2016

Aanvankelijk werd aangenomen dat deze kennis pas in de 14e eeuw werd opgedaan. De Babyloniërs waren echter eerder. Dat blijkt uit een met spijkerschrift beschreven tablet. 

Reimerswaal wordt archeologisch rijksmonument

nieuws - 27-01-2016

Het is inmiddels honderden jaren geleden dat ( ooit de derde) stad in Zeeland grotendeels verloren ging. Bij zeer laag water zijn er overblijfselen van de stadsmuur te zien. De restanten van Valkenisse bij Waarde is tot nu toe het enige verdronken rijksmonument in Zeeland. In overleg met Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) is gekozen om Reimerswaal als tweede monument aan te wijzen.