Nieuws

Zeldzame dinoschedel gevonden in Winterswijk

nieuws - 28-06-2016

Remco Bleeker, amateur-paleontoloog die in het dagelijks leven betonreparateur is, heeft in Winterswijk een schedel gevonden van een nog nooit eerder gevonden sauriër. Het fossiel werd gevonden in een steengroeve. Het zou gaan om een Lariosaurus.

Romeinse vondsten in Herculaneum

nieuws - 27-06-2016

Op sommige plekken kunnen archeologen jaren aan opgravingswerk en onderzoek doen, zoals  in Pompeii en omstreken. Hier doet men nog altijd nieuwe ontdekkingen. In het havengebied van Herculaneum, dat in 79 n.Chr. ook onder de lava van de uitgebarsten Vesuvius werd bedolven, groeven archeologen twee winkels op. De vondsten die hier werden gedaan geven meer inzicht in het leven in de Romeinse stad.

13e eeuwse verdedigingstoren gevonden in een voorwijk van Utrecht

nieuws - 23-06-2016

In Utrecht zijn op de hoek van de Westerdijk en de Zijdebalenstraat restanten gevonden van de vroegere voorstad Bemuurde Weerd. Archeologen vonden restanten van onder andere een grote verdedigingstoren uit de 13e eeuw. Het archeologisch onderzoek vindt plaats op de plek waar in opdracht van Hurks en Wijnen de nieuwe woonwijk Zijdebalen wordt gerealiseerd.

Schedel in Amersfoort is van Schotse monnik

nieuws - 23-06-2016

Modern archeologisch onderzoek werpt nieuw licht op een in Amersfoort gevonden schedel. De vondst van de schedel werd begin jaren tachtig gedaan op een begraafplaats in het voormalig Observantenklooster in Amersfoort. Toen viel de uitermate lange schedel al op, maar de herkomst was niet te onderzoeken.

Middeleeuwse watermolen in Geraardsbergen (BE) blootgelegd

nieuws - 23-06-2016

Een team van archeologen onderzoekt de resten van een Middeleeuwse watermolen die tijdens vernieuwingswerkzaamheden aan het stuwsluiscomplex in Geraardsbergen is blootgelegd. Naar verwachting vinden de archeologen ook de resten van de Pijntoren die onderdeel uitmaakt van de 13e-eeuwse stadsverdediging.

Leerlooiersvondsten in Gent

nieuws - 23-06-2016

Het is inmiddels alweer een aantal jaren geleden dat er archeologisch onderzoek plaatsvond aan de Waalse Krook in Gent. Het onderzoek in 2012 vond plaats in verband met de voorbereidende werken voor het stadsvernieuwingsproject de Krook. Van deze plek was bekend dat er van de 14e tot de 16e eeuw leerlooiers gevestigd waren. Er zijn diverse sporen van deze leerlooiers teruggevonden.

Nieuwe Griekse artefacten ontdekt bij wrak van Antikythera

nieuws - 22-06-2016

Bij het wrak van Antikythera zijn afgelopen week opnieuw bijzondere artefacten gevonden. Bij het schip, dat naar schatting tussen 100 en 50 voor Christus dichtbij het gelijknamige eiland is gezonken, zijn al eerder mooie ontdekkingen gedaan, maar nu zijn wederom een aantal boeiende voorwerpen opgedoken.    

Landbouw op meerdere plekken in het Midden-Oosten ontstaan?

nieuws - 21-06-2016

Een studie door twee experts op het gebied van genomenstudies suggereren na nieuw onderzoek dat er in Iran een landbouwtraditie ontstond die niet werd overgenomen van kolonisten uit de Vruchtbare Halvemaan. Deze conclusie baseren zij op genetisch materiaal uit het Zagrosgebergte in Iran.

Italiaans team vindt ‘eerste’ voetsporen Homo Erectus

nieuws - 17-06-2016

Italiaanse onderzoekers hebben mogelijk de oudste voetsporen van Homo Erectus gevonden. De afdrukken zijn bijna niet te onderscheiden van die van de moderne mens. Deze vondst kan volgens de archeologen leiden tot nieuwe inzichten in onze voorouders. 

Middeleeuwse boerderijen en waterputten in Tilburg

nieuws - 15-06-2016

In Tilburg zijn sporen uit de middeleeuwen aangetroffen. De archeologische resten kwamen aan het licht op het terrein waar binnenkort de bouw van het Zuiderpark start.