Nieuws

Archeologische schatten van Zuid-Holland

nieuws - 02-10-2014

Archeologische schatten van Zuid-HollandIn het komende nummer van Archeologie Magazine zoomen we in op de archeologische schatten van Zuid-Holland. De steentijdboeren van de Vlaardingencultuur, de Romeinse provinciestad Voorburg, de vroegmiddeleeuwse handelsnederzettingen aan de Rijnmond, de ontluikende Hollandse steden… We maken deze prachtige special in samenwerking met Erfgoedhuis Noord-Holland.

Eerste archeologische topstukken naar Huis van Hilde

nieuws - 01-10-2014

Eerste archeologische topstukken naar Huis van HildeOp woensdag 24 september hebben twee archeologische topvondsten als eerste een plek gekregen in Huis van Hilde. Het gaat om twee sarcofagen die een centrale plaats innemen in de permanente tentoonstelling in het nieuwe archeologiecentrum. De stenen doodskisten werden overgebracht van het huidige depot in Wormer naar Huis van Hilde in Castricum.

Geen geld voor behoud keizerlijke stallen Augustus

nieuws - 29-09-2014

Tijdens graafwerkzaamheden voor een nieuwe parkeergarage in Rome nabij de Via Giulia stuitte men op iets spectaculairs: overblijfselen van de 2.000 jaar oude stallen van keizer Augustus. Archeologen bestempelden het direct als een extreem belangrijke vondst. Toch is men nu bezig de marmeren delen te overdekken met waterdicht materiaal, waarna er alsnog een parkeergarage op de vindplaats wordt gebouwd. Er is simpelweg te weinig geld voor restauratie.

UNESCO vraagt opheldering over slechte restauratie oudste piramide

nieuws - 25-09-2014

De oudste trappenpiramide ter wereld, de piramide van Djoser, is volgens vele geruchten beschadigd tijdens de restauratieprocedure. Het grafmonument stamt uit de 27e eeuw v. Chr., staat in de necropolis van Saqqara en heeft een plek op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. In de Egyptische media kwam eerder deze maand naar voren dat de piramide zou zijn beschadigd tijdens het restaureren. Naar aanleiding van deze geruchten vroeg UNESCO middels een brief afgelopen woensdag de betrokken partijen om opheldering.

Oudste overblijfselen van moderne mens in Europa gevonden

nieuws - 24-09-2014

Recentelijk deed een groep archeologen een bijzondere ontdekking in een gebied nabij Willensdorf in Oostenrijk. Er werden stenen gereedschappen ontdekt, die waarschijnlijk toebehoorden aan de Aurignacien-cultuur. Het oudste artefact uit deze cultuur stamde tot voor kort uit 40.000 v. Chr., met de vondst van deze stenen gereedschappen kan dit wellicht worden bijgesteld naar 43.500 v. Chr. Wat de vondst nog bijzonderder maakt, is dat de eerste moderne mensen deel uitmaakten van deze cultuur.

Nieuwe dinosauriër met enorme neus ontdekt

nieuws - 23-09-2014

In de jaren negentig werden in de staat Utah de fossiele resten van een dinosauriër van tenminste 75 miljoen jaar oud gevonden. Deze resten toonden duidelijk huidafdrukken, waardoor de vondst aanvankelijk interessant studiemateriaal leek. Al snel werd het fossiel echter opgeslagen in een museum. Laatst vonden een aantal onderzoekers deze fossiele resten terug en onderwierpen de schedel aan een nieuw onderzoek. Wat blijkt: het fossiel behoort toe aan een onontdekte soort dinosauriër, met een enorme neus.

Moderne Europeaan stamt af van drie volken

nieuws - 18-09-2014

Vandaag wordt een onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature, dat onderbouwt dat de moderne Europeaan afstamt van drie verschillende volken. Hiervoor werd gedacht dat inwoners van Europa afstammen van twee verschillende bevolkingsgroepen, maar met dit onderzoek is er een tak toegevoegd aan de Europese stamboom.

Vindplaats oudste computer door duikers onderzocht

nieuws - 17-09-2014

In 1901 werd er in de Egeïsche Zee, voor de kust van het eiland Antikythera in een antiek scheepswrak een bijzondere vondst gedaan. Er werd een ingewikkeld apparaat met verschillende bronzen tandwielen gevonden. Het is tot op de dag van vandaag de oudste analoge computer ter wereld. Een groep gespecialiseerde duikers doet op het moment onderzoek rond het antieke scheepswrak, ze hopen nog meer opmerkelijke vondsten te doen.

Mini-expo met vondsten Hanzelijn in Nieuw Land

nieuws - 15-09-2014

Van 11 september 2014 t/m 4 januari 2015 is in de tentoonstelling ‘OER!’ in Nieuw Land een mini-expositie te zien met vondsten van de opgravingen in Hattemerbroek in 2006 en 2007. Tijdens deze opgravingen zijn meerdere graven uit de steentijd gevonden. In de expositie van Nieuw Land in samenwerking met ProRail, wordt een aantal van de bijgiften uit de graven getoond: een aantal complete aardewerk bekers, veel barnstenen knopen, kralen en werktuigen van vuursteen en natuursteen.

Resten verdwenen Canadese schepen na 167 jaar gevonden

nieuws - 11-09-2014

In 1847 zijn op mysterieuze wijze twee schepen die de noordwestelijke doorvaart in het Canadese noordpoolgebied verkenden, verdwenen. Van 1848- 1859 is er gezocht naar de schepen, maar ze leken verdwenen in het poolgebied. Het wordt gezien als één van de grootste mysteries van de negentiende eeuw. Dinsdag 9 september 2014 kondigde de Canadese premier aan dat resten van één van de schepen zijn teruggevonden in het poolgebied.