Archeologie Magazine

Archeologie Magazine brengt de geschiedenis tot leven. Van de prehistorie, via de klassieke oudheid, de Middeleeuwen en de Renaissance tot het recente verleden. De beschavingen, de bouwwerken en de mensen. Met veel foto's en illustraties. Archeologie Magazine verschijnt zes keer per jaar.

Abonneren? Klik hier.

In het nieuwste nummer:

Archeologie Magazine nummer 4 van 2016

Special: Dresden

Dresden, de hoofdstad van de deelstaat Saksen, is de laatste jaren uitgegroeid tot een toeristische trekpleister. Geen wonder, want deze barokstad in het Elbedal is met haar herbouwde historische monumenten een fascinerende plek. Toch kon de stad in de loop van haar historie catastrofes niet ontlopen. Bombardementen en bestormingen waren aan de orde van de dag. Welke sporen van het rijke, archeologische verleden zullen er vandaag de dag nog te vinden zijn?

De Romeinen: meesters in het watermanagement

Toen de Romeinen Carthago innamen werd de waterhuishouding van de Romeinse stad van heel andere orde. Zij bouwden een ruim 132 kilometer lang aquaduct waardoor vers water vanuit de bergen naar de stad werd vervoerd. In het komende nummer van Archeologie Magazine leest u alles over het uitgekiende watermanagement van de Romeinen.

RMO

Op de tweede etage van het Rijksmuseum van Oudheden prijkt de komende jaren een bijzonder meubelstuk: een reusachtige witte kast met 100 laatjes. In de laatjes worden de meest uiteenlopende archeologische vondsten uit alle Nederlandse gemeentes verzameld, van prehistorische gereedschappen en Romeinse zegels tot een Duitse veldtelefoon uit de Tweede Wereldoorlog. Welke vondsten zitten hierin opgeborgen?

Kamperen op archeologie

Duizenden campinggasten hebben gedurende decennia bovenop een bijzondere archeologische vindplaats aan de kust bij Monster gekampeerd. Dat bleek nadat de camping het veld had geruimd en een hobby-onderzoeker met zijn metaaldetector het terrein in de duinen afspeurde. Zijn vondst van een gouden munt leidde tot een uitgebreid archeologisch veldonderzoek. Daaruit kwam naar voren dat dit stukje duingebied al sinds de ijzertijd werd bewoond. Welke ontdekkingen werden hier nog meer gedaan?

De Westfriese Omringdijk

Het is moeilijk voor te stellen, maar in de bronstijd waren dijken nog niet nodig. Vanaf 850 voor Christus veranderde het klimaat, het werd kouder en natter en de bewoners trokken weg. Wat nu West-Friesland is, veranderde in een moerassig hoogveenlandschap. Pas in de Middeleeuwen, rond het jaar 1000, vestigden boeren zich weer in het gebied. Maar de akkers en leefgebieden zakten. Rond de dertiende eeuw, toen gebieden steeds vaker bij hoogtij door de (Zuider)zee werden overstroomd, werd er aan de bouw van de dijk gestart.

Wilt u dit nummer nabestellen?
Of direct een abonnement nemen?
Of dit nummer in de winkel kopen?