Archeologie Magazine

Archeologie Magazine brengt de geschiedenis tot leven. Van de prehistorie, via de klassieke oudheid, de Middeleeuwen en de Renaissance tot het recente verleden. De beschavingen, de bouwwerken en de mensen. Met veel foto's en illustraties. Archeologie Magazine verschijnt zes keer per jaar.

Abonneren? Klik hier.

In het nieuwste nummer:

Archeologie Magazine nummer 2 van 2016

SPECIAL: de IJsselkogge!

In het najaar van 2012 geleden werd tijdens baggerwerkzaamheden in de rivierbedding van de IJssel bij Kampen een 15e-eeuwse kogge ontdekt. In dit nummer van Archeologie Magazine ontdekt u alles over deze unieke archeologische vondst. We gaan uitgebreid in op de geschiedenis van de koggeschepen en Hanzesteden als Kampen. Én we laten zien hoe de berging van de kogge in zijn werk ging.

Special: Breaking news!

‘Ik wist gelijk dat er hier iets fantastisch op de bodem lag,’ zegt Wouter Waldus, maritiem archeoloog verbonden aan ADC ArcheoProjecten. Bij zijn eerste duik in het winterkoude water van de IJssel bij Kampen ontdekte hij onmiddellijk de karakteristieken van een klassiek koggeschip. ‘Ik ontwaarde een hoge achtersteven en door de scheepshuid heen stekende dekbalken, waardoor ik wist dat we op het wrak van een klassiek handelsschip uit de late Middeleeuwen waren gestuit’.

Special: De berging van de IJsselkogge

‘Gezonken schepen netjes boven water halen behoort tot een discipline binnen de offshore waar maar heel weinig bedrijven in gespecialiseerd zijn . Er bleek nogal wat techniek vereist om dit wrak in zijn geheel uit de modderige bodem van de IJssel te kunnen halen. Zo moest het wrak, dat in de loop der tijd voor het grootste deel bedekt was geraakt met een op sommige plekken meer dan een meter dikke laag sediment, eerst schoongemaakt worden en daarna recht worden gelegd voordat het omhoog gehaald kon worden. Wat de zaak ook nog extra gecompliceerd maakte was het feit dat het schip dwars op de stroomrichting lag.

Special: Conservering en restauratie van de IJsselkogge

‘Sinds de aankomst in Lelystad verblijft de IJsselkogge in een speciaal hiervoor gebouwd conserveringsstation naast het NieuwLand Erfgoedcentrum aan de Oostvaardersdijk. ‘Indien nodig, als de luchtvochtigheid onder de 90% komt, springt een vernevelingssysteem bij. De beregeningstijd kan naar wens, ook op afstand via de computer worden ingesteld en gecontroleerd, zodat we de kogge 24 uur per dag in de gaten kunnen houden’. Ook Koehler is verbaasd over de staat waarin het schip zich thans al bevindt. ‘Van veel scheepswrakken, zoals bijvoorbeeld de Bremerkogge of de Mary Rose, ontbreekt een deel van een zijde of bevindt zich een groot gat in de romp. De IJsselkogge blijkt zo compleet te zijn.

Romeinen aan de zee

De noordelijke grens van het Romeinse Rijk, de Limes, liep dwars door wat nu Nederland is, langs de loop van de Rijn. In het westen mondde deze rivier uit in de Noordzee. Het kustgebied van Nederland was voor de Romeinen extra belangrijk en steeds meer interessante archeologische sporen bevestigen dat de Romeinen toen enige tijd aan die kust hebben doorgebracht.

Wilt u dit nummer nabestellen?
Of direct een abonnement nemen?
Of dit nummer in de winkel kopen?