Archeologie Magazine

Archeologie Magazine brengt de geschiedenis tot leven. Van de prehistorie, via de klassieke oudheid, de Middeleeuwen en de Renaissance tot het recente verleden. De beschavingen, de bouwwerken en de mensen. Met veel foto's en illustraties. Archeologie Magazine verschijnt zes keer per jaar.

Abonneren? Klik hier.

In het nieuwste nummer:

Archeologie Magazine nummer 6 van 2014

Special Carthago

Carthago werd bijna drieduizend jaar geleden gesticht door Fenicische kooplieden. De stad groeide uit tot een geduchte zeemacht en een bloeiend handelscentrum. Velen denken dat het de Romeinen waren die Carthago van de kaart veegden, maar de stad werd pas verlaten in 698 n. Chr. In deze special gaan we in op de geschiedenis van deze wereldstad, we vertellen over de opgravingen die sinds het begin van de 19e eeuw in het gebied hebben plaatsgevonden en natuurlijk besteden we ook aandacht aan de tentoonstelling die het Rijksmuseum van Oudheden aan Carthago wijdt.

De pelgrimsroute naar Santiago de Compostela

De pelgrimsroute naar Santiago is bezaaid met de imposante resten van een rijk verleden.

Langs middeleeuwse Griekse kloosters

De Griekse streek Metéora is om twee redenen wereldberoemd: vanwege de unieke, grillige rotsformaties, en de middeleeuwse kloosters bovenop de bergtoppen. Archeologie Magazine neemt u mee naar dit betoverende landschap dat al door Homerus werd beschreven.

Wilt u dit nummer nabestellen?
Of direct een abonnement nemen?
Of dit nummer in de winkel kopen?