Romeinse villa opgegraven in Groot Brittannië

08-02-2018 - Daan Couwenbergh

Romeinse villa opgegravenIn Warwick, in Groot Brittannië zijn tijdens werkzaamheden aan een school de resten van een Romeinse villa opgegraven. De villa is waarschijnlijk het grootste Romeinse gebouw dat in de regio is opgegraven.

Agrarische functie

De resten waren funderingen van zandsteen, die in de regio gewonnen is. De villa was zo'n 28 bij 14 meter. Bij het complex hoorden ook droogplaatsen voor graan, wat de archeologen doet vermoeden dat de gebouwen een agrarische functie hadden, maar in het grondplan zijn ook kamers gevonden, wat erop wijst dat het complex ook bewoond was.

Zeldzame vondst

De vondst is opmerkelijk omdat het tot nu toe niet bekend was dat er in de regio zulke grote nederzettingen waren. Volgens de archeologen die het onderzoek uitvoerden, is het zeldzaam dat zulke grote villa's worden gevonden.

Educatieve programma's

Romeinse villa opgegravenDe funderingen worden onder de school bewaard, met als doel ze later beter zichtbaar te maken met informatieborden en ander educatief materiaal. De scholen op het terrein van de opgraving zijn al betrokken geweest bij het project.

Bron en afbeeldingen:

Archaeology Warwickshire, © Warwickshire County Council