5.500 jaar oude vingerafdruk gevonden op een boot

02-07-2015 - Gerard Suijdendorp

LollandDeense archeologen hebben op een  (eerder ontdekte) 5.500 jaar oude, aardewerken  boot een vingerafdruk gevonden. De boot was gevonden in een voormalig fjord ten zuidoosten van het eiland Lolland (Denemarken).  De archeologen vermoeden dat de vingerafdruk afkomstig is van de maker van de boot. 

Vooronderzoek & ontdekking vingerafdruk

Nabij de vindplek vonden de archeologen ook nog twee andere boten uit datzelfde tijdperk. De archeologen ontdekten de boten tijdens een vooronderzoek, omdat de Duitse en Deense autoriteiten een tunnel tussen de eilanden Lolland en Fehmarn wilden aanleggen. De boot was in stukken gevonden en pas toen één van deze stukken werd meegenomen naar het Deens Nationaal Museum werd de vingerafdruk ontdekt.

Volgens Line Marie Olesen - een van de betrokken archeologen - is de vingerafdruk een bijzondere ontdekking, ze zei: ‘De fragiele vingerafdruk laat een onbedoelde maar zeer anonieme persoonlijke afdruk achter en brengt ons dichter naar de prehistorische mensen en hun gedrag toe.

Karakteristiek voor de Trechterbekercultuur

Volgens de archeoloog Kris Hirst is de boot karakteristiek voor de Trechterbekercultuur, een onderdeel van de Bekercultuur die tussen 4.000-2.800 voor Christus heerste in Noord-Europa. De boot is namelijk van aardewerk gemaakt en heeft een platte bodem en een trechtervormige nek. De mensen die deel uitmaakten van de Trechterbekercultuur waren de eersten die naast het jagen en verzamelen, ook landbouw en veeteelt bedreven. Onder deze mensen bevonden zich ambachtslieden die gespecialiseerd waren in het maken van handgemaakte vazen.

Offers & rituelen

Volgens Olesen werden de drie aardewerken boten gebruikt voor offers of rituelen. Waarschijnlijk hadden de schepen aanvankelijk voedsel en drinken bij zich als onderdeel van de rituelen. Deze rituelen zijn echter in de loop der tijd verloren gegaan. Ze zei: ‘gezien de context waarin de boten gevonden zijn, is het duidelijk dat ze een belangrijke rol speelden in het alledaagse leven, zowel ritueel of niet’.

Andere vondsten

In de buurt van het Deense eiland zijn ook andere archeologische vondsten gedaan. In oktober 2014 was er een aardewerken dolk ontdekt, in november 2014  kieuwnetten van 5.000 jaar oud met daar in de buurt even oude voetafdrukken en een 5.500 jaar oude aardewerken bijl.  In mei 2015 werd er een speer uit de Steentijd gevonden. Olesen en de andere archeologen zullen onderzoek op de plek blijven doen, in de hoop meer te weten te komen over Trechterbekercultuur.

Bronnen

 Afbeelding