Sibbe WIRONII - levende geschiedenis

Een survival in de Vroege Middeleeuwen

blog - 03-03-2016

Door: Maarten den Hartigh. “Wat een heerlijk bos” hoor ik Poppe roepen. De vriendelijke optimist binnen de groep klinkt mijlenver in mijn oren. Hoewel de wind in de boomtoppen de stemming van het bos bepaalt, klinkt er een marslied in mijn oren. Met z’n vieren tillen wij een soort brancard van tentpalen met daarop de tent en wat bivakspullen. Aan onze schouders hangen onze slaapspullen en wat proviand. Ik maak korte stapjes, de spieren in mijn armen beginnen te trekken en mijn monniksknappen beginnen te kloppen door het gewicht. We moeten korte stapjes maken, op de maat. Ik voel mij eerder een Romeinse legionair dan een vrije Fries… Maar wel op weg naar een mooie plek midden in het bos voor ons kampement.

Een kennismaking met de Houttijd

blog - 13-01-2016

Door: Maarten den Hartigh -We kennen allemaal de Steentijd, Bronstijd, IJzertijd en Vroege Middeleeuwen. Een echter vrij onderbelichte maar belangrijke historische tijdsperiode is de Houttijd. Deze gefingeerde, onofficiële en ludieke tijdsperiode beslaat eigenlijk de hele menselijke geschiedenis van de vroegste Prehistorie tot ver in de Middeleeuwen, toen hout nog cruciaal was voor het dagelijkse leven van de mens in deze streken.

Een broek die past

blog - 18-11-2015

Door: Maarten den Hartigh. Het is voor velen van de WIRONII nogal een zoektocht: een passende broek vinden. We gaan weer terug naar de Friezen van 300-600 n.Chr. Wat voor broeken droegen zij eigenlijk? Helaas kan de lokale archeologie ons hier niet veel over vertellen. 

Typisch Fries maar wel Angelsaksisch

blog - 07-10-2015

Door: Maarten den Hartigh. Tijdens een kampement drink ik mijn gerstenat als een bezoeker aan mij vraagt: ‘Wat is nou typisch Fries?’ Ik hou mijn kop omhoog en zeg tegen de man: ‘Dit Angelsaksische aardewerk.’ De man kijkt naar de kop, lijkt hem mooi te vinden maar fronst dan en zegt: ‘Dat lijkt mij een gekke identiteit voor Friezen?’ waarop ik antwoordt: ‘Dat is precies wat ik bedoel.’

De magie van het smeden

blog - 22-07-2015

Door Maarten den Hartigh. Het is kil, donker en ondanks de warmte zelfs een beetje vochtig in de huttenkom. De werkhut is altijd wat muf en veel daglicht is er niet. Toch brandt er een klein, fel licht. Het geblaas van de balgen is ritmisch en werkt als een trance. Niet gek dat de blazer mee neuriet met het ritme van het geblaas. Het neuriën wordt langzaam een diepe zang en al snel staan we met z’n drieën met diepe stem te zingen om het smidsvuur. Zelfs vandaag de dag begrijp ik hoe indrukwekkend en bijna bovennatuurlijk het smeedproces is.

In de ban van… het zwaard!

blog - 10-06-2015

Door: Maarten den Hartigh

Het zwaard is natuurlijk een van de meest mystieke wapens die we kennen. Het is niet alleen een zeer daadkrachtig wapen, maar heeft vaak ook nog eens een bijzondere en rituele betekenis. De geschiedenis van het zwaard gaat terug tot de Bronstijd en was ook in de Vroege Middeleeuwen een belangrijk wapen.

‘Verzamelaars’ van de Vroege Middeleeuwen

blog - 08-05-2015

Door: Maarten den Hartigh


Op een regenachtige voorjaarsdag is het stil en rustig rondom de historische boerderij. Als ik in de opening van het woongedeelte sta hoor ik alleen zachte stemmen met het geknetter van een warm vuur uit de boerderij en de regen die op het grind slaat. Vanuit de stal hoor ik de geiten mekkeren, maar vogels houden zich stil. Het is een grauwe dag, maar toch weerhoudt dat mij er niet van om mijn mantel om me heen te slaan en de regen in te stappen.

Oude jassen en nieuwe gedaantes.

blog - 09-04-2015

Bij de WIRONII herleeft de tijd der Friezen van omstreeks 300 – 600 n. Chr. Dat is een ruim tijdsbestek die een hoop vragen met zich meebrengt. Eén van die vragen is: wat voor kledij droegen de mensen van deze bevolkingsgroep in dit tijdperk?

Sibbe WIRONII - levende geschiedenis

De Sibbe WIRONII is een 'levende geschiedenis' groep die de historische periode van 300 – 600 na Christus van Friezen en Germanen herleefd. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld literatuurstudie en experimentele archeologie in de daarin vallende historische periodes, zoals de ‘Laat-Romeinse Tijd’, ‘Grote Volksverhuizing’ en het begin van het ‘Friese Rijk’.
Wij reconstrueren deze historie en herleven deze via kampementen, (educatieve) dagen en projecten omtrent experimentele archeologie. Ook verdiepen wij ons daarbij in historische krijgskunsten, oude ambachten en de oude cultuur.
Door onze enthousiasme en jeugdigheid vormen wij een hechte groep waarbij het groepsverband en de vriendschap centraal staan. Het gaat daarbij om een instelling die principieel aansluit op de simpliciteit van het leven en connectie met elkaar, de omgeving en de natuur. Het is daarom bij de WIRONII ‘terug naar de basis’ en een ver verleden van Friezen en Germanen.
Zo proberen wij een brug te slaan tussen de huidige mensen, natuur en het historische beeld van vroeger met de daarbij horende cultuur. Zo proberen wij onze eigen idealen na te streven, een inspiratie te kunnen zijn voor andere mensen en een bron van informatie zijn voor de geschiedenisfanaat.

www.wironii.nl