Museum Dorestad

Beendergraverijen

blog - 07-10-2015

De moedwillige vernielingen van het archeologische erfgoed in Palmyra en andere plaatsen in Syrië deden me denken aan een uitspraak van de Zweedse archeoloog Hjalmar Stolpe. Hij reisde in de negentiende eeuw naar Wijk bij Duurstede waar hij geschokt vaststelde dat de Nederlanders druk bezig waren om hun erfgoed op grote schaal te vernietigen.

Geen patat in Dorestad

blog - 28-08-2015

Niet veel mensen zullen tijdens een bezoek aan de supermarkt aan de voedselvoorziening in Dorestad denken. Bij het zien van de rijen keurig verpakte producten doe ik dat wel. Er is namelijk een schril contrast tussen de grote sortering voedingsmiddelen die tegenwoordig in de rekken te vinden is en de beperkte verscheidenheid waarover men vroeger beschikte. Dat gold zelfs in het toen mondaine Dorestad dat handelsbetrekkingen onderhield met heel Noordwest-Europa en soms zelfs verder.

De gouden broche van Dorestad: verstopt voor of door heidense rovers?

blog - 22-07-2015

Wie kent niet het verhaal van de beroemde gouden broche uit Dorestad die ooit in paniek tijdens een Vikingaanval in een waterput zou zijn geworpen? In gedachten zie ik een woeste horde die met getrokken zwaarden komt aanstormen, de nederzetting onder luid gejoel plat brandt en de bevolking in gevangenschap afvoert. Het klinkt allemaal heel spannend, maar er klopt niets van.

Norse Robert: de inhalige koopman en de geestelijkheid

blog - 17-06-2015

Dorestad was voor een groot deel in handen van de Utrechtse kerk. Die exploiteerde feitelijk de handelshaven en profiteerde daardoor volop van de handel die er gedreven werd. Tegelijk hadden geestelijken geen hoge pet op van kooplieden. Die dachten in hun ogen alleen maar aan geld, het slijk der aarde.

Vlotten en bootshaken

blog - 13-05-2015

Het aardige van het museum is dat er met enige regelmaat mensen binnenlopen met een expertise over de meest onverwachte aspecten. En dat was zeker het geval tijdens de expositie over handel en scheepvaart in de vroege middeleeuwen die de afgelopen maanden in Museum Dorestad te zien was. Dat trok nogal wat scheepsvolk. Mannen met baarden, zullen we maar zeggen. De één had ervaring met navigatie in het waddengebied, de ander wist alles van tuigage. Die kon je midden in de nacht wakker maken voor platte knopen, kikkersteken, vissersknopen, noem maar op.

Sleutels die geen sleutels zijn

blog - 17-04-2015

In een handelsplaats als Dorestad met zijn – soms kostbare – producten
is het niet vreemd dat er van alles achter slot en grendel werd opgeborgen. Je wist immers niet wie je kon vertrouwen.

Museum Dorestad & de 'historische sensatie' van Johan Huizinga

blog - 18-03-2015

Soms komt er een geweldige kans voorbij. Die kwam voor Museum Dorestad toen de Nederlandse Kastelenstichting de huur had opgezegd van de bovenste verdiepingen van het oude raadhuis aan de Markt in het hart van Wijk bij Duurstede (zie foto). Tegelijk wilde de gemeente wel af van het mooie, maar onderhoudsgevoelige herenhuis 'Amstelwijk', waar het museum nu gehuisvest is.

Museum Dorestad

Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede herbergt in meerdere opzichten een bijzondere collectie. Het zwaartepunt van het museum ligt – zoals de naam laat zien - bij het onder de aandacht brengen bij een breed publiek van de vroegmiddeleeuwse handelsplaats Dorestad. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor het Romeinse verleden waarvan in Wijk bij Duurstede veel is teruggevonden. Hoewel de collectie relatief klein is, maakt de bijzondere samenhang deze waardevol. Museum Dorestad onderscheidt zich door een afgebakende verzameling in tijd en ruimte die nog eens een extra belevingswaarde krijgt doordat de resten van Dorestad letterlijk onder het museum liggen.

De collectie in Museum Dorestad wordt door Luit van der Tuuk beheerd. Hij is tevens verantwoordelijk voor de wisselexposities die periodiek in het museum worden georganiseerd. Buiten zijn werk voor het museum publiceert hij regelmatig over vroegmiddeleeuwse onderwerpen. Van zijn hand verschenen boeken over handel en scheepvaart, de Noormannen, de Friezen en de Franken.

Als conservator van Museum Dorestad gaat hij op deze pagina regelmatig een blog verzorgen over het reilen en zeilen van het museum. Dat kan over allerlei onderwerpen gaan, over de collectie, over wisseltentoonstellingen, maar zeker zal er ook aandacht worden besteed aan de op handen zijnde verhuizing van het museum. Wat komt er allemaal kijken bij de herinrichting die aan de eisen van een veranderende tijd, van een veranderend publiek ook, moet voldoen.