Museum Dorestad

Museum Dorestad gaat verhuizen

blog - 15-03-2017

Vorig jaar was er in Museum Dorestad een succesvolle tentoonstelling over Bonifatius, de missionaris die precies dertien eeuwen geleden in 716 in Dorestad ontscheepte om te beginnen aan zijn missiewerkzaamheden op het vasteland van Europa. Daaraan kwam op 5 juni 754 abrupt een einde toen hij tijdens een missietocht in het noordelijke kweldergebied door Friezen gedood werd.

Isings en de Noormannen: Framing in het onderwijs

blog - 10-01-2017

In Museum Dorestad zijn deze winter alle geschiedenisplaten van Johan Herman Isings (1884 – 1977) te zien met als uitgangspunt zijn bekendste en ook populairste plaat De Noormannen voor Dorestad. Deze schoolplaat is bij velen bekend en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de roem van Dorestad. Dit soort platen werd gebruikt als illustratie bij de verhalen die de schoolmeester of –juf  vertelde. Ze waren de digiboards van vroeger. Eindeloos kon de schoolmeester over vroegere tijden vertellen, spannende verhalen aan de hand van zijn touchscreen avant la lettre.

Nationale Archeologiedagen: Presentatie unieke Scandinavische ring in Museum Dorestad

blog - 05-10-2016

Vorig jaar ontdekte detectorzoeker Cees-Jan van de Pol op een akker in de gemeente Buren in de Betuwe een unieke zilveren vingerring met een typisch Scandinavische versiering. Er zijn in Nederland maar enkele van dit soort ringen bekend. Op korte afstand vond hij een klompje en een munt die ook van zilver waren. Vermoedelijk kunnen de drie objecten tot één gesloten vondst gerekend worden die in de late tiende eeuw of kort daarop in de grond is gestopt.

Dorestad: plaats zonder heilige

blog - 16-08-2016

Het is opvallend dat er in de bodem van Wijk bij Duurstede vrijwel geen objecten gevonden zijn die op een christelijke leefwijze van de bewoners van Dorestad duiden. De hiernaast afgebeelde bronzen riemtong met een gelijkarmig kruis, hét christelijke symbool bij uitstek, is één van de zeer weinige uitzonderingen.

Bonifatius en de Brexit

blog - 05-07-2016

Het zal weinigen ontgaan zijn dat de Britten in een referendum voor een vertrek uit de Europese Unie hebben gekozen. Als de Angelsaksische monnik Bonifatius het nog zou hebben meegemaakt, had hij ongetwijfeld tegen een Brexit gestemd.

Dorestad & aardewerk

blog - 11-05-2016

Wat is archeologie zonder scherven? Onderzoek naar aardewerk is een geliefde bezigheid van archeologen. Dat is wel begrijpelijk, want veel aan scherven gevallen potten zijn tussen het nederzettingsafval in de bodem terechtgekomen. Het meeste van dat afval is in de loop van de tijd vergaan, zeker in de ondergrond van Wijk bij Duurstede waar de omstandigheden, waarbij veel resten bewaard blijven, ronduit beroerd zijn. Het is dan niet zo vreemd dat er vooral onvergankelijk aardewerk wordt aangetroffen.

Op zoek naar het oudste deel van Dorestad

blog - 30-03-2016

In mijn vorige blog schreef ik over de honderden werkputten die archeologen in de loop van de tijd in Wijk bij Duurstede hebben aangelegd. Daarmee werd een groot gedeelte van het noordelijke havengebied van Dorestad voor onderzoek blootgelegd. Wat weten we eigenlijk van het zuidelijke en oudste deel van deze handelsplaats?

Museum Dorestad als een schitterende erfenis

blog - 17-02-2016

Museum Dorestad kent een lange geschiedenis. Precies 90 jaar geleden stichtten notabelen in Wijk bij Duurstede een streekmuseum in kasteel Duurstede, aanvankelijk slechts per roeiboot bereikbaar. In de Tweede Wereldoorlog raakte het museum in het slop, maar kreeg in de jaren zeventig een nieuwe impuls toen de opgravers van Dorestad op het idee kwamen een permanente expositie over hun onderzoek in te richten. Deze tentoonstelling ‘Een beeld van een opgraving’, waarvoor de gemeente Wijk bij Duurstede een voormalige kleuterschool in de binnenstad beschikbaar stelde, zou de basis vormen voor Museum Dorestad.

De merkwaardige stichting van Wijk bij Duurstede

blog - 13-01-2016


Wijk bij Duurstede werd in het jaar 1300 gesticht op een nauwelijks bewoond drassig terrein waar eerder nog een rivier had gekronkeld. Wie bouwt er nu een nieuwe stad op zo’n plaats? En dat terwijl er overal in de buurt hoger gelegen terreinen, ideaal voor bebouwing, te vinden waren. Omdat niemand zo achterlijk is, moet er wel een goede reden voor zijn. Die was er dan ook.

Museum Dorestad als een experience?

blog - 03-12-2015

Conservator Karen Jeneson klaagde eerder dit jaar in NRC Handelsblad dat de Thermen in Heerlen niet onderdoen voor die in het Engelse Bath, maar dat het Thermenmuseum in Heerlen 15.000 bezoekers per jaar ontvangt tegen een miljoen in Bath. Daar moest ik aan denken toen ik las dat het Jorvik Viking Centre in het Noord-Engelse York 350.000 bezoekers per jaar trekt, een aantal waar Museum Dorestad niet aan tippen kan. Jaloers? Mwah.

Museum Dorestad

Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede herbergt in meerdere opzichten een bijzondere collectie. Het zwaartepunt van het museum ligt – zoals de naam laat zien - bij het onder de aandacht brengen bij een breed publiek van de vroegmiddeleeuwse handelsplaats Dorestad. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor het Romeinse verleden waarvan in Wijk bij Duurstede veel is teruggevonden. Hoewel de collectie relatief klein is, maakt de bijzondere samenhang deze waardevol. Museum Dorestad onderscheidt zich door een afgebakende verzameling in tijd en ruimte die nog eens een extra belevingswaarde krijgt doordat de resten van Dorestad letterlijk onder het museum liggen.

De collectie in Museum Dorestad wordt door Luit van der Tuuk beheerd. Hij is tevens verantwoordelijk voor de wisselexposities die periodiek in het museum worden georganiseerd. Buiten zijn werk voor het museum publiceert hij regelmatig over vroegmiddeleeuwse onderwerpen. Van zijn hand verschenen boeken over handel en scheepvaart, de Noormannen, de Friezen en de Franken.

Als conservator van Museum Dorestad gaat hij op deze pagina regelmatig een blog verzorgen over het reilen en zeilen van het museum. Dat kan over allerlei onderwerpen gaan, over de collectie, over wisseltentoonstellingen, maar zeker zal er ook aandacht worden besteed aan de op handen zijnde verhuizing van het museum. Wat komt er allemaal kijken bij de herinrichting die aan de eisen van een veranderende tijd, van een veranderend publiek ook, moet voldoen.