MOZAÏEK

de god & zijn twee hoofden

blog - 23-12-2015

Zo tegen oud & nieuw denk ik altijd aan die goede oude Janus. Deze dubbelhoofdige god heeft een ondoorgrondelijk verleden. Hij is de beschermgod van poorten, deuren en doorgangen. Hij werd gezien als poortwachter van de godenhemel (vergelijk Petrus!) en werd vaak als eerste god in de gebeden aangeroepen. Maar waar kwam hij vandaan? Aan het begin van onze jaartelling tastten de Romeinen ook al in het duister, maar zij stoften oude riten af en bedachten daar een mooi verhaal omheen.

de droge steppe & het water | Qasr al-Hayr Oost in Syrië

blog - 17-12-2015

    

 

 

 

 

 

 

 

Eens bereisden we wekenlang Syrië, toen een walhalla voor archeoloog en fotograaf! Niet alleen het Romeinse verleden was overal te zien, ook de middeleeuwen waren in kruisvaarderskerken en burchten goed vertegenwoordigd. Een van de ruïnes die ik zeker wilde bezoeken was Qasr al-Hayr ash-Sharqi (oost), een complex met gebouwen en een ommuurde 'tuin', rond 728 gebouwd ten tijde van Omayyaden-kalief Hisham.

De goedheiligman & zijn stad | Myra aan de Zuid-Turkse kust

blog - 03-12-2015

Lycië (Lycia) is een prachtig en ruig bergachtig gebied aan de zuidwestkust van Turkije. Hoewel de vroege geschiedenis van de Lyciërs nog onduidelijk is, werd het gebied vanaf de vroege bronstijd bewoond. Vanaf de vijfde eeuw vC nam de Griekse invloed toe, maar Herodotos meldde dat de bewoners nog merkwaardige niet-Griekse tradities kenden en een eigen taal hadden.

De vliegende vorst & de kerk | Alexander de Grote in middeleeuwse context

blog - 18-11-2015

Mijn passie voor het verleden geldt niet alleen de oudheid. Ook de middeleeuwen zijn voor mij een belangrijke inspiratiebron. Helemaal leuk als oudheid & middeleeuwen elkaar ontmoeten! Eens genoten we van de stilte in de romaanse kloostergang in Moissac. Op de kapitelen kwamen we veel bijbelse bekenden tegen en ook de meeste heiligen wisten we thuis te brengen. Maar bij een van 75 kapitelen stond ik voor raadsels.

De jonge god & zijn stad | Antinoöpolis

blog - 11-11-2015

 

Egypte verwent de geïnteresseerde toerist met zijn grootse tempelruïnes die vrij makkelijk te bereiken zijn. Dat was anders toen wij op zoek gingen naar de resten van Antinoöpolis, de stad die keizer Hadrianus 1885 jaar geleden stichtte ter herinnering aan Antinoüs. Wij waren vreemde eenden in de Egyptische bijt, in die stampende en zwetende dieselmotorboot die ons naar de andere oever van de Nijl bracht, bijna 300 km ten zuiden van Cairo. We waren de enige toeristen, maar niemand had aandacht voor ons. Alle andere opvarenden hadden hun droefenis te verwerken, want zij vormden een begrafenisstoet.

De ruïne & de kunstenaar | ruïne-stad Avda

blog - 22-10-2015

Een van de indrukwekkendste en verrassendste ruïnes in Israël vonden wij Avdat (Negev). Met ons huurautootje reden we door het bijna verlaten en droge woestijnlandschap. Snikheet. Een enkele herder en zijn kudde waren de enigen die we onderweg ontmoetten. Van verre zie je Avdat al liggen, op een heuvel, ruim 80m boven het omliggende landschap.

De pelgrim & de pracht | Pelgrimsoord Tebessa (Algerije)

blog - 08-10-2015

In Oost-Algerije ligt, pakweg 250 kilometer landinwaarts van de Middellandse Zeekust, Tebessa (Theveste). Van de Romeinse en Byzantijnse stad zijn nog prachtresten te zien, maar ons ging het vooral om een vroegchristelijk bedevaartcomplex. Beneden het huidige straatniveau van Tebessa, omringd door de dagelijkse geluiden van mensen, ezels, auto’s én een stevig hek, ligt een andere wereld: een oase van stilte, letterlijk en figuurlijk afgeschermd van de alledaagse werkelijkheid. We gaan in deze metershoge ruïne zo'n 1600 jaar in tijd terug. Opgravingen, vondstonderzoek en eigentijdse teksten maken het mogelijk de geschiedenis van dit pelgrimsoord te reconstrueren. Niet met honderd procent zekerheid, wel naar alle waarschijnlijkheid!

De kleermaker & de keizer | Romeins beeld bij Porto Rafti

blog - 23-09-2015

 

Onderzoek naar Romeinse vuurtorens bracht ons dwars door het Romeinse rijk, van Dover tot Side aan de zuid-Turkse kust. Soms waren er nog resten te zien, soms konden we met de beste wil van de wereld in de gevonden stenen geen vuurtoren herkennen. Dat laatste was het geval in Porto Rafti. Deze stad ligt ten zuidoosten van Athene en was Athene's haven als slecht weer of de politieke situatie het gebruik van Piraeus onmogelijk maakte. In de natuurlijke haven van Porto Rafti liggen drie eilandjes.

De bergmoeder & de rots | Matar-heiligdom Arslankaya (Turkije)

blog - 11-09-2015

Koning Midas is de hoofdpersoon in twee mythen. In het ene verhaal kreeg Midas op eigen verzoek de 'golden touch' en veranderde alles wat hij aanraakte in goud. Hij kwam er al snel achter dat goud moeilijk te verteren is. In de tweede mythe kwam hij eerlijk voor zijn muzikale voorkeur uit. Hij prefereerde het geluid van de panfluit boven dat van Apollo's lier en dat zinde de god niet. Uit rancune liet hij Midas' oren uitgroeien tot ezelsoren.

De godin & de monnik | Isis-heiligdom in Benevento (Italië)

blog - 27-08-2015

Vanaf het begin van mijn studie intrigeren de mysterie-culten in het Romeinse rijk me. Op onze reizen bezochten we waar mogelijk Cybele-rotsen en Isis-tempels en voor Mithras gingen we zelfs ondergronds. Vandaar dat ik me nu al verheug op de september-studiedag over dit onderwerp die ik in Nijmegen ga geven. 

MOZAÏEK

Weblog van archeologe Annet van Wiechen.