Blog van Kops Plateau

Kops Plateau Blog #5: Prehistorische sporen op het Kops Plateau

blog - 21-05-2015

Wie aan de geschiedenis van de stad Nijmegen denkt, komt al gauw uit bij verhalen over de Romeinen die daar ooit neerstreken, of over de zware klappen die de stad te verwerken kreeg tijdens de Tweede Wereldoorlog door het bombardement in 1944. Maar er is meer: ook de bewoning tijdens de duizenden jaren voordat de eerste Romeinse bewoners van de stad geschriften nalieten, hebben hun sporen achtergelaten in de grond van de stad Nijmegen en omstreken.

Kops Plateau Blog #4: Duits luchtafweergeschut op het Kops Plateau

blog - 16-04-2015

Dankzij de verhoogde en vrije ligging in het landschap heeft het Kops Plateau meermaals in de geschiedenis een belangrijke strategische en militaire functie gehad. Al in de Romeinse tijd waren de gebruikers van het grondstuk zich daarvan bewust. Een recenter voorbeeld uit de bewogen geschiedenis van het Kops Plateau is het gebruik van de grond in de Tweede Wereldoorlog. Tegen het einde van de oorlog kreeg het plateau een extra strategisch belang voor de verdediging aan Duitse zijde door het verreikende uitzicht over de Ooijpolder en de centrale ligging ten opzichte van de Waalbrug, die de stad met het noordelijke deel van ons land verbindt.

Kops Plateau Blog #3 Opgraven met een doel

blog - 26-03-2015

In de vorige blog: Op pad met Holwerda, was al te lezen hoe de archeoloog Jan Hendrik Holwerda een poging ondernam om op het Kops Plateau de stad Oppidum Batavorum te vinden. Bij zijn opgravingen (1915-1921), zocht Holwerda naar een directe link tussen het gevonden archeologisch materiaal en het verhaal van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus. In het eerste jaar van zijn opgravingen dacht de archeoloog sporen gevonden te hebben van de brandlaag uit het jaar 70 n.Chr. Volgens Holwerda verwees deze brandlaag naar de episode uit het werk Historiae van Tacitus, waarin Julius Civilis de Batavenhoofdstad in brand stak en vluchtte naar de veilige eilanden van de Betuwe. In deze blog vergroten we ons perspectief en kijken we hoe Holwerda zich verhoudt tot andere archeologen in zijn tijd.

Kops Plateau Blog #2: Op pad met Holwerda

blog - 19-02-2015

Wat heeft de zeventiende-eeuwse schilder Rembrandt van Rijn te maken met het Kops Plateau? Op het eerste gezicht helemaal niets. Op één schilderij na: De samenzwering van Claudius Civilis, uit  1661-1662. Rembrandt maakte dit schilderij in opdracht van het stadbestuur van Amsterdam. Al vroeg in de zeventiende eeuw vergeleken de Nederlanders zich maar al te graag met deze illustere geschiedenis van de Bataven en hun leider ten tijde van de Bataafse Opstand in 69 na Christus. 

Introductie: De Stichting Kops Plateau te Nijmegen

blog - 22-01-2015

In deze nieuwe blog staat elke maand een episode uit de geschiedenis, de archeologie of de toekomst van het Kops Plateau centraal. Het Kops Plateau (of: Kopse Hof) is een wijds en groen grondgebied van zo’n 11 hectare, gelegen aan de oostelijke rand van de Gelderse stad Nijmegen. Het bestuur van de Marggraff Stichting, erven van de familie Marggraff die al meer dan een eeuw eigenaar van het terrein is, vindt dat de rijke geschiedenis van dit bijzondere gebied meer aandacht en respect verdient en heeft daarom in 2014 de Stichting Kops Plateau in het leven geroepen. Via deze blog zullen de diverse medewerkers van de stichting maandelijks communiceren over de geschiedenis, de archeologische opgravingen uit het verleden en de toekomstplannen met betrekking tot het Kops Plateau en haar bewogen verleden.