ARCHEOLOGIE ALS PASSIE VOOR IEDEREEN

AWN en de Nationale Archeologiedagen

blog - 21-10-2016

AWN- Vrijwilligers in de archeologie is de grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland die zich bezighoudt met archeologie. Tijdens de Nationale Archeologiedagen waren veel van de leden actief. Ze zorgden voor een gevarieerd aanbod door een groot deel van Nederland en gaven daarmee duizenden bezoekers de gelegenheid om in de wondere wereld van de archeologie te stappen. 

Archeologie op de basisschool

blog - 25-08-2016

Door Lysanne Michels en Floriske Meindertsma-

De afgelopen maanden hebben wij, Lysanne en Floriske, een maatschappelijke stage gelopen bij de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG), voor het Honours-traject van onze Archeologieopleiding aan de Universiteit Leiden. Voor de stage hebben we een reeks archeologielessen gegeven aan de bovenbouw van basisscholen in Delft, Breda en Utrecht.De NJBG is een geschiedenis- en archeologievereniging voor en door jongeren, die sinds 2011 een samenwerkingsovereenkomst heeft met de AWN.

Meegraven in Ede

blog - 28-07-2016

AWN- leden dragen wel eens hun steentje bij aan een opgraving. Bij de opgraving in Ede is dit het geval. Daar zijn tot nu toe veel sporen uit de IJzertijd en Middeleeuwen gevonden. http://archeologieonline.nl/nieuws/veel-ijzertijdvondsten-in-ede AWN vrijwilliger Mirjam vertelt over de opgraving.

De laatste twee weken ben ik (Mirjam) mee geweest naar de opgravingen bij de Diedenweg in Ede. Ik vind het erg boeiend om sporen van bewoning te vinden in de oorspronkelijke grondlagen, het herkennen van paalgaten en waterputten vragen wel de nodige ervaring, maar al doende leer ik steeds meer.

Samenwerking met detectoramateurs

blog - 20-04-2016

Nieuwe wisselvitrine voor vondsten van detectoramateurs in Openluchtmuseum Het Hoogeland. Met ingang van dit voorjaar, om precies te zijn 26 april, starten de AWN, de Vereniging voor Vrijwilligers in de Archeologie Noord-Nederland en Openluchtmuseum Het Hoogeland met een nieuwe samenwerking. 

Broodbakken in de prehistorie

blog - 30-03-2016

De Werkgroep Experimentele Archeologie (WEA) houdt zich bezig met de reconstructie van bepaalde aspecten van het leven in de Prehistorie. We doen onder andere experimenten met oude ambachten en het bereiden van voedsel op Prehistorische wijze. De WEA organiseert activiteiten op veel verschillende plekken in binnen en buitenland.

AWN graaft in de Bavokerk

blog - 10-02-2016

De afgelopen week was het een drukte van belang in de Grote of St. Bavokerk aan deGrote Markt in Haarlem. In de kerk werd alweer voor het derde achtereenvolgende jaar gegraven. In de loop van een kleine week veranderde het interieur van de kerk in een maanlandschap vol kuilen en hopen zand, maar aan het einde van de week was alles weer netjes opgeruimd en aangeveegd. Onder leiding van de Haarlemse stadsarcheoloog hielpen de leden van de Archeologische Werkgroep Haarlem enthousiast een handje mee.

Kostbaar bodemarchief Delft bedreigd

blog - 20-01-2016

De Nieuwe Kerk in Delft wordt bedreigd. Het nationale monument dreigt na een ingrijpende verbouwing een festiviteitenhal te worden voor zo’n 600 bezoekers. De kerkbanken verdwijnen, zo ook de kroonluchters. In en buiten de kerk zullen ruim 2000 skeletten van onze voorouders, jong en oud, arm en rijk, geruimd worden. Vrijwel alle stoffelijke resten zullen in een massagraf verdwijnen.

Scherven, scherven en nog eens scherven…

blog - 17-12-2015

De archeologische werkgroep Haarlem schreef een mooi verslag van een van de vele werkzaamheden van hun afdeling.
Afgelopen september werd met veel enthousiasme een nieuwe lading scherven keramiek uit de slotgracht van kasteel Huis ter Kleef voor onderzoek uit het depot gehaald.

Wetsvoorstel Erfgoedwet

blog - 03-12-2015

De AWN heeft vorige week een brief aan minister J. Bussemaker gestuurd om een reactie te geven op het wetsvoorstel Erfgoedwet. Het wetsvoorstel Erfgoedwet biedt de mogelijkheid via een algemene maatregel van bestuur uitzonderingen te bepalen voor het opgravingsverbod.

AWN als goed doel bij Zwaarden van knoflook

blog - 09-10-2015

Onbekend is onbemind. Wil je dat het publiek jouw organisatie kent dan speelt Public Relations (PR) een belangrijke rol, dat geldt ook voor de AWN- Vereniging van vrijwilligers in de archeologie. Als je vereniging een aanbod krijgt om goed doel te zijn, dan is dat een mooie promotie kans en een goede gelegenheid om te vertellen over het belang van archeologisch erfgoed.

ARCHEOLOGIE ALS PASSIE VOOR IEDEREEN

niet beschikbaar