Macht en pracht van roemrijk Carthago in tentoonstelling

blog - 27-11-2014

Op 27 november opent in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden ‘Carthago’, een unieke tentoonstelling over een van de meest legendarische havensteden uit de Oudheid. Te bewonderen zijn ruim 250 archeologische topstukken uit o.a. toonaangevende Tunesische musea, het Louvre en het British Museum. De indrukwekkendesculpturen van marmer en brons, kleurrijke mozaïeken, verfijnde juwelen en opgedoken kostbaarheden getuigen van de archeologische rijkdom van deze ooit zo rijke en machtige stad aan de kust van het huidige Tunesië. Het is voor het eerst dat in Nederland een grote expositie over Carthago is te zien. ‘Carthago’ is geopend tot en met 10 mei 2015. 

Carthago - expositie in Leiden

De expositie ‘Carthago’ brengt de eeuwenoude Carthaagse voorwerpen samen in een decor van sfeerbeelden van de antieke stad en de karakteristieke ronde haven. Historische en mythische personen als koningin Dido en de Trojaanse held Aeneas, krijgsheer Hannibal, de Romeinse consul Cato, keizer Augustus en kerkvader Augustinus voeren bezoekers langs de veelbewogen geschiedenis van de stad. Het verhaal is verdeeld over twee tentoonstellingszalen, die elk over een van beide grote bloeiperioden gaan. De eerste zaal gaat over de stichting door de Feniciërs in de negende
eeuw v.Chr. en de ontwikkeling van Carthago tot rijke handelsstad. Goden en godinnen, dagelijks leven, rituelen rond de dood en de grote concurrentie met Rome komen hier aan bod.

De tweede zaal gaat over de vernietiging door de Romeinen (146 v.Chr.) en de daaropvolgende tweede grote bloeiperiode van de stad, als nieuwe Romeinse metropool. Het tentoonstellingsverhaal loopt in deze zaal via Christelijk en Byzantijns Carthago door tot in de zevende eeuw, waarna de stad langzaam in vergetelheid raakte. Daarnaast is er aandacht voor de herontdekking van Carthago’s ruïnes
vanaf de vroege negentiende eeuw, waarin het Rijksmuseum van Oudheden zelf ook een rol speelde.
Bij de tentoonstelling organiseert het museum o.a. lezingen, rondleidingen en cursussen. Ook verschijnen een boek (€19,95) en een magazine (€3,50). In de Tempelzaal van het museum geven foto’s een indruk van de geschiedenis van de archeologische opgravingen in Carthago vanaf de negentiende eeuw. Tijdens de tentoonstelling geldt voor de museumentree een toeslag van €2,50 (v/a 18 jaar).


Carthago – de stad

Carthago is een van de meest spraakmakende havensteden uit de oudheid, gelegen aan de kust van het huidigeTunesië. Na de stichting, waarschijnlijk in de negende eeuw v.Chr. door Feniciërs uit het huidige Libanon, groeide de stad uit tot een handels- en machtsimperium met uitgebreide netwerken in het Middellandse Zeegebied en in Afrika. Vanaf de vijfde eeuw v.Chr. beheerste de Carthaagse vloot grote delen van de Middellandse Zee. Het rijke en machtige Carthago werd een geduchte tegenstander van het opkomende Rome. In 146 v.Chr., na drie felle oorlogen, verwoestten de Romeinen de stad volledig. Honderd jaar later, onder keizer Augustus, werd de stad opnieuw opgebouwd, bovenop de oude ruïnes.

Als hoofdstad van de Romeinse provincie Africa kwam Carthago opnieuw tot
ongekende bloei en groeide zelfs uit tot de derde grote stad van het Romeinse rijk, na Rome en Alexandrië. In 439 na Chr. werd Carthago ingenomen door de Vandalen, een Germaanse stam. Vanaf de zevende eeuw verloor de stad steeds meer aan betekenis, maar bleef in de Europese verbeelding als geliefd thema voortleven in klassieke muziek, kunst, literatuur en films. Sinds 1979 staan de ruïnes van Carthago op de Unesco Wereld Erfgoedlijst.

Voor meer info, klik hier.


 

RMO-blog

Het RMO-blog is een weblog van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Met bijdragen over hun activiteiten en ander nieuws waar het RMO bij betrokken is. Natuurlijk ook aandacht voor de talloze archeologische vondsten die zich in het depot bevinden. Maar ook met unieke inkijkjes in de totstandkoming van tentoonstellingen.