Ontdek de Romeinen tijdens de Romeinenweek

Kapotte schoenen, gebroken karrenwielen en gezonken schepen. Het zijn de stille getuigen van een wereld in beweging. In de komende Nationale Romeinenweek willen we aandacht vragen voor dit 'bewogen verleden' van de Lage Landen.

De Lage Landen staan soms te boek als een uithoek van het Romeinse Rijk, een plek waar niet veel gebeurde. Maar de Romeinse aanwezigheid in de Lage Landen bracht juist een ongekend aantal mensen op de been. Romeinse troepen brachten niet alleen (relatieve) rust en vrede, ze waren een belangrijke afzetmarkt. Archeologen ontdekten dat de Romeinse legionairs in Nijmegen genoten van vissaus uit Spanje en dadels uit Egypte. In Heerlen vond men zelfs een amfoor met dure wijn uit Pompeji.

Romeinse handelaren

Maar ook dichter bij huis hadden slimme handelaren profijt van de Romeinen. Sommige bevoorradden de troepen met lokaal graan of leer, anderen waagden de oversteek naar Brittannië. Dankzij de altaren van Nehalennia, opgedoken uit de Oosterschelde, kennen we een aantal van deze Brittannië-vaarders zelfs bij naam.

Trajanus in de Lage Landen

Het waren niet alleen kooplui die de weg op gingen in de Romeinse tijd. Soldaten, gouverneurs en commandanten kwamen soms van ver. Soldaten uit Spanje en wellicht Afrika bewaakten de forten langs de grens van het Rijk. In het Noord-Afrikaanse Bulla Regia ontdekten archeologen een grote inscriptie voor Quintus Domitius Marsianus, die een volkstelling liet uitvoeren in onze streken. Zelfs enkele Romeinse keizers, onder wie Trajanus, bezochten de Lage Landen om de grens van het Rijk te inspecteren. Ze rekruteerden daarnaast 'onze' Bataven voor hun persoonlijke lijfwachten in Rome.

Sporen van Romeinse mobiliteit

Het merendeel van de lokale bevolking ging waarschijnlijk niet zo ver op pad. Maar ook hier zijn er genoeg archeologische sporen van beweging. Religieuze festivals of spelen in steden zoals Nijmegen trokken heel wat mensen. En dan hebben we het nog niet over andere vormen van mobiliteit. In het Friese Tolsum vond men bijvoorbeeld een klein schrijfplankje met daarop de details van een lening, uitgegeven door een rijke Romeinse dame. 'Internationaal' financieel verkeer, in de late eerste eeuw voor Christus.

Romeinenweek

Kortom, de Romeinse wereld was een wereld in beweging, ook in de Lage Landen. Ontdek het tijdens de Nationale Romeinenweek, van 28 april t/m 6 april 2018.