Week van het Oude Schrift

Week van het oude schrift

Op 14 september 2022 is het precies 200 jaar geleden dat het ABC van het Egyptische hiëroglyfen werd ontcijferd door Franse taalkundige Jean François Champollion. Die ontdekking en de vijftien jaren onderzoek die eraan voorafgingen, legden de basis voor de Egyptologie als wetenschap. Dit jubileum is voor het Rijksmuseum van Oudheden (RMO), het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO), het Taalmuseum en het digitaal platform Things That Talk aanleiding voor het vieren van de ‘Week van het oude schrift’ (8-16 september 2022) met lezingen voor liefhebbers en activiteiten voor jong en oud. Meer informatie over het programma en aanmelden via www.rmo.nl/weekoudeschrift. Deelname is gratis bij een bezoek aan het museum.

Voor de liefhebber

In de oudheid waren in het Middellandse Zeegebied meerdere schriftsystemen (en talen) in gebruik, waarvan de meeste -maar lang niet alle- inmiddels ontcijferd zijn. Tijdens de ‘Week van het oude schrift’ staat deze rijke schrifttraditie centraal. In het Rijksmuseum van Oudheden is er elke werkdag een kennismakingslezing van een expert over bekende en minder bekende schriften: van Egyptische hiërogliefen en Meroitisch tot het Ugaritisch spijkerschriftalfabet, het Lineair A (‘het eerste Europese schrift’) en de voorlopers van het welbekende alfabet. Ook de talen waarvoor ze werden gebruikt komen aan bod. Alle lezingen beginnen om 17.15 uur en duren een uur.

Voor jong en oud

In de Tempelzaal van het museum zijn er tijdens de weekenden familie- en kinderactiviteiten in het teken van de Egyptische hiërogliefen, georganiseerd door het Taalmuseum. Ook zijn er workshops over het Latijnse alfabet en het Romeinse cursief-schrift, dat werd gebruikt voor alledaagse informele zaken. Bekende voorbeelden hiervan zijn de vele graffiti op de muren van Pompeii en Herculaneum. Na een introductie gaan deelnemers zelf aan de slag om zo’n graffito te ontcijferen.

Online

Wat vertellen de hiërogliefen op de stèle van de Egyptische legerofficier en hogepriester Herihor? En waartoe diende de religieuze spijkerschrift-inscriptie op de cilinder van de Babylonische koning Nebuchadnezzar? Tijdens de Week van het oude schrift brengt het digitale platform Things That Talk (www.thingsthattalk.net) deze en andere verhalen online tot leven, bij voorwerpen met ‘oud schrift’ die de sprekers van de lezingen selecteerden uit de collecties van het NINO en RMO.

 

Datum

8 - 16 september 2022
Meer lezen

Categorie