West schemer

Nationaal archeologiecongres De Reuvensdagen

Datum

21 - 22 november 2019

Website

http://www.reuvensdagen.nl.

Categorie

Het nationaal archeologiecongres De Reuvensdagen is dit jaar op 21 en 22 november te gast in Apeldoorn.

Apeldoorn ligt landschappelijk in een overgangsgebied van de hoge droge stuwwalgronden van het Veluwe-massief naar de lager gelegen Gelderse Vallei in het westen en het IJsseldal in het oosten. Het Veluwse landschap is archeologisch vooral bekend om zijn grafheuvels, de vroegmiddeleeuwse ijzerwinning, de watermolens, beken en sprengen en de Tweede Wereldoorlog. Dit typisch Apeldoornse erfgoed zal zeker aan bod komen in de Gaststadsessie op vrijdagochtend 22 november.

Daarbij is ook ‘Erfgoed en toerisme’ een thema. Apeldoorn participeert in het ‘Veluwe op 1’-programma, met de ambitie om uit te groeien tot de meest gastvrije bestemming van Nederland, met respect voor en gebruikmaking van het stamkapitaal: landschap, natuur én erfgoed. Hoe ga je daarmee om vanuit archeologie?

De programmacommissie Reuvensdagen 2019 heeft deelnemers aan de Reuvensdagen uitgenodigd om een sessievoorstel in te dienen aansluitend bij een van de Apeldoornse thema’s, of juist daarvan afwijkend. Te denken valt daarbij aan vernieuwend onderzoek, datascience en big data, het AHN en hillshades of de Limes.

Meer informatie vind je op http://www.reuvensdagen.nl.

Meer lezen