RMO in Leiden

Lezing: Landschapsmanagement, 125.000 jaar geleden?

Stelling: Landschapsmanagement, 125.000 jaar geleden?

Decennialang archeologisch onderzoek in een grote bruinkoolgroeve bij Halle (Duitsland) heeft een schat aan gegevens over de toenmalige omgeving, 125.000 jaar geleden, opgeleverd, van pollen, verkoolde zaden, vis- en vogelresten, en de botten van honderden grote zoogdieren, inclusief enkele vrijwel complete olifantskeletten.

Langs de oevers van vroegere meertjes daar documenteerden  archeologen in grootschalige opgravingen een breed spectrum aan sporen van activiteiten van neanderthalers. De aanwezigheid van deze jager-verzamelaars valt samen met een 2000 jaar lange periode waarin de vegetatie in de onmiddellijke omgeving opmerkelijk open blijft. Wat betekent deze vindplaats, Neumark-Nord, voor onze kennis van het gedrag van vroege jager-verzamelaars, en voor onze kennis van vroegere omgevingen?

Leiden European City of Science 2022

Deze lezing is onderdeel van de lezingreeks Twaalf Maanden Graven naar het Verleden georganiseerd door het Rijksmuseum van Oudheden en de Leidse Faculteit der Archeologie, in het kader van Leiden European City of Science 2022.

Foto: Rijksmuseum van Oudheden, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Datum

19 april 2022
Meer lezen

Categorie

Tijdvakken