RMO in Leiden

Lezing: Keizerlijke propaganda is géén eenrichtingsverkeer

Stelling: Keizerlijke propaganda is géén eenrichtingsverkeer

In deze lezing zal ik ingaan op het verschijnsel propaganda in de materiële cultuur van de Romeinse keizertijd. In Rome verschijnen in deze periode tempels, standbeelden, triomfbogen en triomfzuilen die de macht van de keizer onderstrepen. Het keizerlijk hof beïnvloedt op deze manier de publieke opinie en zoekt steun voor het eigen bewind. Anderzijds wordt ook van het volk een reactie verwacht, bijvoorbeeld steunbetuiging in de vorm van geschenken aan de keizer en lofredes bij feestelijke gebeurtenissen. Van tijd tot tijd wordt het evenwicht in deze balans verstoord: dan belanden er standbeelden in de Tiber en worden er geschenken geweigerd. Saillante voorbeelden uit de rijke geschiedenis van Rome zullen mijn stelling illustreren.

Leiden European City of Science 2022

Deze lezing is onderdeel van de lezingreeks Twaalf Maanden Graven naar het Verleden georganiseerd door het Rijksmuseum van Oudheden en de Leidse Faculteit der Archeologie, in het kader van Leiden European City of Science 2022.

Foto: Rijksmuseum van Oudheden, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Datum

22 maart 2022
Meer lezen

Categorie

Tijdvakken

Thema's