lezing David Fortijn

Lezing David Fortijn over prehistorie

Stelling: Ontwikkelingen uit onze diepste prehistorie zijn cruciaal om de grote vraagstukken van deze tijd te begrijpen

Zijn sociale ongelijkheid en geweld onlosmakelijk verbonden met menselijke samenlevingen? Was het onvermijdelijk dat mensen onze planeet zouden gaan domineren, koloniseren en uitbuiten ten koste van miljarden andere levende wezens? Wat betekent het om mens te zijn? 

Dit zijn fundamentele vragen over cruciale problemen in onze eigen tijd. Ik zal betogen dat we voor antwoorden op deze vragen niet alleen naar het heden of onze recente geschiedenis, maar juist naar de verre prehistorie, duizenden jaren geleden, moeten kijken. Nieuwe inzichten uit de archeologie zijn daarbij essentieel. 

Leiden European City of Science 2022

Leiden is de stad van archeologie bij uitstek. De allereerste hoogleraar in de archeologie, Caspar Reuvens, was Leids! En ook nu, 200 jaar later, huisvest Leiden zowel de internationaal toonaangevende Faculteit der Archeologie als het beroemde Rijksmuseum van Oudheden.

In het kader van Leiden European City of Science 2022 bundelen de twee erfgoedcentra de krachten. Iedere maand is er een lezing van één van onze vermaarde wetenschappers. Wat drijft hen in hun werk? Met prikkelende stellingen en mooie verhalen nemen zij u mee in de wereld van de archeoloog. 

Datum

20 december 2022
Meer lezen

Categorie

Tijdvakken