Nieuws

Dordrecht wil Eerste Vrije Statenvergadering (1572) vieren

nieuws - 27-01-2011

Augustijner klooster DordrechtHan Bakker, intendant cultuur bij de gemeente Dordrecht, wil 19 juli weer tot feestdag uitroepen. Dat schrijft Weekkrant Dordt Nu. Op 19 juli 1572 begon de Eerste Vrije Statenvergadering waarbij Willem van Oranje tot stadhouder werd uitgeroepen. De vergadering, die duurde tot 23 juli, legde de basis voor de onafhankelijkheid van de Nederlanden.

"Staatssecretaris Halbe Zijlstra geeft monumenten prijs aan de vergetelheid"

nieuws - 27-01-2011

Renovatie in WarschauVolgens Koos Steehouwer, oud-voorzitter van de Stichting Bouwhistorie Nederland, is staatssecretaris van cultuur Halbe Zijlstra (VVD) van zins een groot deel van de monumenten in Nederland prijs te geven aan de  puincontainer. Dat schrijft hij in een ingezonden stuk in NRC Handelsblad.

Steehouwer reageert op een Maatregel van Bestuur die Zijlstra in wil voeren. Volgens die maatregel, die, schrijft Steehouwer, in strijd is met internationale afspraken, zijn voortaan alleen voorgevels van monumenten beschermd. "Alles wat erachter ligt en waarvan we de laatste decennia hebben geleerd dat juist dáár de echte cultuurhistorische waarden verborgen liggen, wordt prijsgegeven aan de deregulering en aan de puincontainer. (...) duizenden nog niet gedocumenteerde stucplafonds en wandschilderingen waarvan we vermoeden dat ze nog achter de pleisterlagen verborgen zitten, kunnen voortaan dus ongemerkt worden weggehakt en de puincontainer in. Monumentgebruikers contre coeur, zoals winkelketens in binnensteden, zullen deze gelegenheid aangrijpen om hun pandjes uit te hollen, zolang ze dat maar presenteren als 'onderhoud'.

EU wil geld vrijmaken voor renovatie Pompeii

nieuws - 27-01-2011

Pompeii - villa cvan de VettiiDe Europese Unie wil fondsen vrijmaken voor de renovatie van Pompeii en andere waardevolle vindplaatsen in het zuiden van Italië. Dat zegt EU-commissaris voor Regionaal Beleid Johannes Hahn bij monde van zijn woordvoerder. In totaal is er een miljard Euro beschikbaar voor culturele projecten in Zuid-Italië. Een deel van dat bedrag kan worden herbestemd.

Archeologen ontdekken Vikingpoort

nieuws - 26-01-2011

De Danevirke op een 16e eeuwse kaartArcheologen hebben in Noord-Duitsland de restanten gevonden van een vijf meter brede poort die onderdeel was van de Danevirke, de verdedigingswal die Denemarken moest beschermen tegen de opdringende Franken en Saksen.

De Danevirke liep vanaf de Schlei, een zijarm van de Oostzee in het huidige Sleeswijk Holstein, naar de westkust langs de rivier de Treene

Prehistorisch gebouw van 364 vierkante meter

nieuws - 26-01-2011

Yangshao cultuurArcheologen hebben in de Chinese provincie Shaanxi de resten blootgelegd van het grootste prehistorische stenen gebouw ooit in China gevonden. Het vijfhoekige gebouw, met een oppervlakte van maarliefst 364 vierkante meter, dateert uit de late steentijd.

Trend: restaureer een watertoren

nieuws - 25-01-2011

Watertoren Bergen op ZoomDonderdag 13 januari maakte staatssecretaris Halbe Zijlstra bekend welke monumenten profiteren van de restauratieregeling 2010 en 2011. Opvallend: op de lijst staan maarliefst vier watertorens.

De regeling is bedoeld voor restauraties van monumenten met een herbestemming die meer kosten dan 5 ton en voor grootschalige restauraties van meer dan 2 miljoen euro. In totaal kregen 45 van de 138 aanvragers subsidie toegekend. Uit iedere provincie mochten maximaal vier aanvragen worden gehonoreerd.

Limes moet op Werelderfgoedlijst

nieuws - 25-01-2011

Het noordelijke deel van de LimesHet Nederlandse deel van de Limes (de grens van het Romeinse Rijk) moet op de Werelderfgoedlijst. Dat zeggen de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland en de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Nijmegen en Utrecht. Zij hebben staatssecretaris Halbe Zijlstra per brief verzocht de Limes voor te dragen. Delen van de Limes in Groot-Brittannië en Duitsland staan al op de lijst. En binnenkort dienen Oostenrijk, Hongarije en Kroatië ook verzoeken in.

Een orka in de slotgracht

nieuws - 24-01-2011

Kasteel van BrederodeBij opgravingen in de slotgracht van de ruïne van het kasteel van Brederode in Santpoort hebben archeologen resten gevonden van een orka. Dat schrijft het wetenschappelijk tijdschrift Lutra van de Zoogdiervereniging.

Oost-Nederland was niet Germaans, maar Keltisch

nieuws - 20-01-2011

Keltische knoopVoorwerpen gevonden in een grafveld in Zutphen lijken te suggereren dat het oosten van Nederland zich voor de komst van de Romeinen niet in de Germaanse, maar in de Keltische invloedsfeer bevond. Het grafveld was in gebruik tijdens de late brons- en de vroege ijzertijd.

Graf Caligula gevonden

nieuws - 19-01-2011

Buste van Caligula in het LouvreDe Italiaanse politie zegt het verloren gewaande graf van Caligula te hebben gevonden. Dat schrijft The Guardian. De vondst volgt op de arrestatie van een man die een standbeeld van Caligula het land uit probeerde te smokkelen.

Caligula werd op 24 januari van het jaar 41 na Christus vermoord door leden van zijn Praetoriaanse garde. Volgens Suetonius' De Vita Caesarum (over de levens van de keizers), dat circa 80 jaar na Caligula's dood verscheen, werd zijn lijk verbrand en bijgezet in het Mausoleum van Augustus, in Rome. Historici gingen er vanuit dat Caligula's tombe werd verwoest tijdens de plundering van Rome door de Visigothen, in 410 na Christus. Het lijkt er nu op dat Suetonius verkeerd was geïnformeerd en dat het graf zich elders bevond.