Nieuws

Prehistorisch Inuït-metaal gevonden in Alaska

nieuws - 06-07-2016

Onderzoekers van de University of Colorado Boulder hebben bij een opgraving aan de kust van Alaska metalen voorwerpen gevonden uit de periode 1000-1500 na Christus. Het team was aan het werk bij een oude Inuït nederzetting en kwam het metaal plotseling tegen. De archeologen vermoeden dat de voorwerpen zijn geïmporteerd uit Azië, wat wijst op vroegere handel tussen Azië en Amerika.

Archeopark Malagne viert 20e verjaardag

nieuws - 04-07-2016

De site van Malagne – Archeopark van Rochefort in Wallonië, België, is een centrum voor interpretatie en experimenten in het milieu van de Gallo-Romeinse landelijke beschaving. Sinds haar opening in 1996 blaast dit Archeopark in de Famennestreek nieuw leven in een Gallo-Romeinse villa uit de eerste eeuw na Christus.

Familiepad langs bijzondere vindplaats

nieuws - 30-06-2016

In het gebied Oosterdalfsen aan de Oosterdalfsersteeg wordt een Familiepad aangelegd. Bezoekers van de website Schat van Dalfsen konden vragen stellen aan de oudste familie van het Vechtdal. Het gaat om vragen aan de mensen uit de Trechterbekercultuur. De antwoorden op deze vragen komen terug op het Familiepad.

Soldaten uit de Eerste Wereldoorlog gevonden

nieuws - 30-06-2016

Archeologisch onderzoek in Diksmuide (BE) in verband met de bouw van honderd wooneenheden, bracht de resten van vier gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog aan het licht. Drie van de vier zijn Belgische soldaten. In 1952 werden voor het laatst resten van Belgische soldaten aangetroffen.

Eeuwenoude vondsten in Ede

nieuws - 30-06-2016

De opgraving in Ede is de laatste fase ingegaan. Archeologen starten 27 juni 2016 met een opgraving die ongeveer vier weken in beslag neemt.

Prehistorische bijl te zien op Texel

nieuws - 30-06-2016

Tijdens een uitstapje met haar ouders deed een 5-jarig meisje een wel heel bijzondere vondst op het strand. De bijl die ze opraapte bleek een zeldzaam exemplaar gemaakt van een edelhertgewei.
Het meisje ging met haar ouders naar Ecomare waar ze haar vondst liet zien. Toen ze hoorde dat de vondst voor Nederland heel bijzonder is doneerde ze de bijl aan het natuurcentrum.

Mysterieuze trap in Magnuskerk Anloo

nieuws - 30-06-2016

Het blijft een raadsel hoe het komt dat een trap bestaand uit Middeleeuwse veldkeien toegang kan geven tot een 18e-eeuwse grafkelder. Uit welke tijd dateert de mysterieuze trap? Het onderzoek in de Magnuskerk vindt plaats in verband met restauratiewerkzaamheden.
Onder de trap van veldkeien zijn sporen van baksteen gevonden. Aangezien mensen vanaf 1200 baksteen konden maken moet de trap na 1200 en voor 1750 zijn aangelegd. De trap gaat door de fundering van de huidige kerk heen.


Archeologie uit je achtertuin

nieuws - 29-06-2016

Het Rijksmuseum van Oudheden heeft vanaf 14 juni 2016 een nieuwe tentoonstelling: ‘Archeologie uit je achtertuin’. In een nieuwe vitrine zijn de meest uitlopende archeologische vondsten van Nederland te zien. Het is de bedoeling dat de kast de komende jaren verder aangevuld wordt.  

Zeldzame dinoschedel gevonden in Winterswijk

nieuws - 28-06-2016

Remco Bleeker, amateur-paleontoloog die in het dagelijks leven betonreparateur is, heeft in Winterswijk een schedel gevonden van een nog nooit eerder gevonden sauriër. Het fossiel werd gevonden in een steengroeve. Het zou gaan om een Lariosaurus.

Romeinse vondsten in Herculaneum

nieuws - 27-06-2016

Op sommige plekken kunnen archeologen jaren aan opgravingswerk en onderzoek doen, zoals  in Pompeii en omstreken. Hier doet men nog altijd nieuwe ontdekkingen. In het havengebied van Herculaneum, dat in 79 n.Chr. ook onder de lava van de uitgebarsten Vesuvius werd bedolven, groeven archeologen twee winkels op. De vondsten die hier werden gedaan geven meer inzicht in het leven in de Romeinse stad.