Nieuws

350 jaar oud lichaam van een Franse edelvrouw gevonden, volledig gekleed

nieuws - 03-06-2015

 In maart 2015 zijn  bij het Saint-Joseph klooster in de Franse stad Rennes de overblijfselen van een  vrouw uit de 17e eeuw ontdekt. Nu de vrouw is opgegraven blijkt het een uitzonderlijke vondst. Verschillende delen van haar kleding, zoals haar schoenen en hoofdkledij, waren namelijk nog volledig  intact.

Vestingplaats uit de Midden Steentijd in Breda

nieuws - 03-06-2015

Op het bedrijventerrein Rithmeesterpark in Breda zijn sporen gevonden van een vestigingsplaats uit de Midden Steentijd. Al eerder werden er archeologische sporen gevonden in dit gebied.
De vestigingsplaats is gebouwd tussen 8800 en 4900 v. Chr. De aangetroffen vuurstenen scherven bevestigen dit. De toenmalige inwoners verbleven er niet lang, zij waren rondtrekkende jagers en verzamelaars.

Open dag grafveld Oer-Nederlander

nieuws - 03-06-2015

De open dag over de archeologische vondsten in Dalfsen trok grote belangstelling. In het voorjaar van 2015 ontdekten archeologen een groot grafveld van de Oer- Nederlander. Een unieke vondst voor Nederland.

Mens verliet Afrika via Egypte

nieuws - 01-06-2015

AfrikaDe mens zou 55.000 jaar geleden niet via Ethiopië, maar via Egypte naar Europa en Azië zijn gemigreerd. Dit beweren dr. Luca Pagani van de universiteit van Cambridge en zijn team in het American Journal of Human Genetics.

Tweede boog keizer Titus opgegraven in Rome

nieuws - 29-05-2015

De eerste boog van TitusArcheologen hebben in Rome mogelijk een tweede boog van keizer Titus opgegraven. De opgraving betreft meerdere marmeren blokken, afkomstig van een sokkel. Ook vonden zij nieuwe delen van de marmeren bestrating. 

Oudste moordslachtoffer ooit gevonden?

nieuws - 28-05-2015

In een 13 meter diepe schacht in een grottenstelsel in het noorden van Spanje is mogelijk het oudste moordslachtoffer ooit gevonden. De Spaanse archeologe Nohemi Sala deed onderzoek naar het 430.000 jaar oude schedel en en publiceerde de resultaten in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE.

Botten bruine beer gevonden in Schouwen

nieuws - 27-05-2015

In de Middeleeuwen leefden in Zeeland bruine beren. Bij recente archeologische veldverkenning in de duinen van de Kop van Schouwen zijn door archeologen van de AWN (Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie) botten van de bruine beer gevonden. Deze vondst is spectaculair te noemen.

Fundament van oude kasteeltoren blootgelegd

nieuws - 27-05-2015

Tijdens rioleringswerkzaamheden in het Bowlespark in Wageningen werden fundamenten van een kasteel blootgelegd. Het gaat om de fundamenten van het kasteel dat tussen 1528 en 1673 in het Wageningse stadscentrum stond. De toren is vermoedelijk tien meter hoog geweest.

Unieke vondst van deel Spaanse omwalling

nieuws - 27-05-2015

Voor het eerst komen resten van de zuidelijke 16de-eeuwse stadsmuur van Antwerpen aan het licht. Het archeologisch onderzoek vindt plaats vanwege renovatie- werkzaamheden en nieuwbouw plannen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een archeologisch bedrijf onder begeleiding van de stedelijke dienst archeologie.

Zeker 2000 jaar oud aquaduct opgegraven in Jeruzalem

nieuws - 26-05-2015

Tijdens opgravingen voorafgaand aan de bouw van een nieuwe riolering in Jeruzalem is een meer dan 2000 jaar oud aquaduct opgegraven. Bouwvakkers stuitten bij toeval op de archeologische vondst. Het aquaduct is gebouwd in de tijd dat Jeruzalem geregeerd werd door de dynastie der Hasmoneeën.