Colofon

Archeologieonline.nl

Dagelijks archeologisch nieuws en achtergrond. Van de makers van Archeologie Magazine.

Archeologie Online is een uitgave van Virtùmedia.

Uitgever: Pepijn Dobbelaer
Webredactie: Klaartje Grol, David Veldman
Marketing en sales: David Veldman
Webmaster: Dries Arnolds

Redactieadres
archeologieonline.nl
Postbus 595
3700 AN Zeist
Nederland
Telefoon: 0(031)30-6920677
email

Design en techniek: Pixelstyle Webdiensten

Niets van deze website mag zonder toestemming van de uitgever gekopieerd en gebruikt worden op andere websites, drukwerk of andere media.

Archeologie Magazine
Archeologie Magazine is een uitgave van Virtùmedia en verschijnt om de twee maanden.
Een abonnement op Archeologie Magazine kan elk gewenst moment ingaan, is een jaar geldig en wordt automatisch verlengd, tenzij 2 maanden voor het verlopen van het abonnement schriftelijk is opgezegd. Adreswijzigingen kunt u via mail of het contactformulier doorgeven.

Het abonnementsgeld is voor 2012 vastgesteld op € 39,95 in Nederland en België.  Het abonnementstarief binnen Europa is € 52,50 en buiten Europa € 59,95. Betaling geschiedt vooraf aan het lopende abonnementsjaar door middel van een toegezonden acceptgiro (Nederland) of overschrijvingsformulier (België) of per machtiging (alleen Nederland). U krijgt het blad zes keer per jaar toegestuurd.

Verschijningsdata 2012
Nummer 1: 17 februari
Nummer 2: 13 april
Nummer 3: 15 juni
Nummer 4: 17 augustus
Nummer 5: 12 oktober
Nummer 6: 14 december

Abonnement nemen? Bel 0251-257926 of vul het abonnementsformulier in. Dat staat hier.

Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om u te informeren over aanbiedingen, relevante diensten en producten van de Virtùmedia. Zij zullen niet aan derden verkocht of weggegeven worden. Mocht u op deze aanbiedingen geen prijs stellen, stuur dan een briefkaart naar: Virtùmedia, o.v.v. Archeologie Online, postbus 595 3700 AN Zeist