Zuid-Holland

Hieronder vind je alle berichten over dit trefwoord. Met de filters kun je een selectie maken.

Informatiekraam over archeologie in Alphen aan den Rijn

Op de plaats waar straks nieuwbouwwoningen in Alphen aan den Rijn verschijnen, worden proefsleuven gegraven. Zo komen de archeologen van Onderzoeks- en adviesbureau IDDS Archeologie er achter of er  archeologische resten aanwezig zijn. Afhankelijk van de resultaten volgt er wel of geen aanvullend onderzoek. Archeologen laten op woensdag 19 april in hun marktkraam op het Aarplein zien wat ze tot dan toe hebben gevonden.

Datum: 19 apr 2017
Website: klik hier

Archeologisch spreekuur in Vlaardingen

Bewoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluiss kunnen aankomende zaterdag 25 maart 2017 terecht voor het maandelijkse spreekuur in het museum Vlaardingen. Archeologen van de gemeente Vlaardingen en de archeologische werkgroep Helinium van AWN- vrijwilligers in de archeologie, organiseren dit spreekuur iedere maand.

Datum: 25 mar 2017
Website: klik hier

Skeletten uit 17e en 18e eeuw opgegraven in Gouda

nieuws - 31-01-2017

Vanwege de aanleg van nieuwe kabels en leidingen in Gouda, werden bij de Sint-Janskerk opgravingen gedaan. Daarbij werden schedels en skeletten opgegraven. Dat de Gouwenaars bij de kerk begraven waren was al bekend, maar het fijne van hun identiteit was nog een raadsel. Waarschijnlijk stammen de skeletten uit de 17e of 18e eeuw. Maandag 30 januari werden de skeletten en schedels voor het publiek tentoongesteld.

Fossiele poot van bruine beer gevonden bij Noordwijk

nieuws - 20-12-2016


In de Waterleidingduinen bij Noordwijk hebben Leidse en Groningse archeologen een fossiele poot gevonden van een bruine beer. Ze vermoeden dat de poot van de bruine beer rond de duizend jaar oud is.

Romeinse Zwammerdam-schepen in ere hersteld

nieuws - 06-12-2016

Zo’n 40 jaar geleden werden in Zwammerdam zes Romeinse schepen opgegraven: de zogenaamde Zwammerdam-schepen. Het gaat hier om drie kano’s en drie vrachtschepen. De Zwammerdam-schepen werden, in ieder geval onder archeologen, wereldberoemd. Momenteel werken archeologen eraan om de schepen te reconstrueren om ze te behouden voor toekomstige generaties.

Unieke opgraving: archeologen stuiten op 15e eeuwse toren in Gorinchem

nieuws - 28-11-2016

In het Zuid-Hollandse Gorinchem is de bouw van hotel Buiten de Waterpoort stilgelegd, nadat de bouwvakkers op de resten van een 15e eeuwse toren stuitten. Een uitzonderlijke vondst, de resten zijn  in betere staat dan onderzoekers hadden verwacht.

Crowdfundingsproject voor onderzoek Clarissenklooster Gouda

nieuws - 24-10-2016

In 2008 werden in Gouda een bijzondere vondst gedaan, bij opgravingen werden de fundamenten van de complete kapel van het 15e-eeuwse Clarissenklooster blootgelegd. Helaas ging de aannemer van het bouwproject kort na deze ontdekking failliet, waardoor verder archeologisch onderzoek niet mogelijk was. Sindsdien liggen de vondsten in het archeologisch depot van Gouda, wachtend op verder onderzoek. Deze maand is een crowdfundingsproject van start gegaan om verder onderzoek te financieren.

Moerasburcht in Werkendam gevonden

nieuws - 28-09-2016

In de week van 12 september 2016 is projectleider Hans Koopmanschap gestart met een opgraving in Werkendam (NB). Archeologen vonden daar sporen van een moerasburcht.

Romeinse bewoning in Honselersdijk ontdekt.

nieuws - 28-07-2016

Tijdens een opgraving in Honselersdijk, nabij Naaldwijk, kwam een woning met een stal tevoorschijn uit de Romeinse tijd. De fundamenten zijn opvallend goed bewaard gebleven. Zo zijn onder andere de houten palen en dwarsbalken van de fundering nog aanwezig.

IJzertijd in de Aalkeetpolder bij Vlaardingen

nieuws - 11-05-2016

De Aalkeetpolder bij Vlaardingen wordt doorsneden door snelweg A20 tussen Maasland en Vlaardingen. Vanwege verbreding en uitbreiding van het Blankenburgertracé brengen archeologen het gebied in kaart.